Rottneros – morgondagens massabruk

Vårt medlemsföretag Rottneros är det innovativa massabruket med ett starkt affärstänk. Vi ringde upp för att få en inblick i deras verksamhet samt för att höra om deras satsning Rottneros Packaging, som nyligen lanserade sina unika formpressade fibertråg för färskmat och takeaway.

Paper Province hade inte varit någonting utan alla våra drygt hundra medlemsföretag. I denna artikel uppmärksammar vi en av våra medlemmar, massabruket Rottneros, och pratar med koncernchefen Lennart Eberleh och innovationschef Nils Hauri.

Rottneros Bruk utvecklar och producerar pappersmassa av högsta kvalitet i Sunne och Söderhamn. Med ett av världens bredaste produktsortiment hjälper de sina kunder att hitta rätt massatyp för sin produkt. Med säte i Sunne och ledning och beslutsfattare i bland annat Karlstad blir de en snabbfotad samarbetspartner med korta beslutsvägar.

Nils Hauri

Starkt innovationstänk

En orädd inställning genomsyrar organisationen och i täten för innovation och utveckling står innovationschef Nils Hauri, som bland annat jobbar med innovationsprojektet Rottneros Packaging. Tidigt i höstas lanserades en ny generation återvinningsbara formpressade fibertråg för kylda färdigrätter. En innovation med kvalitet i världsklass och något de är först i Sverige med att lansera. Fibertråget som baseras på certifierad skogsråvara minskar plastanvändandet med upp till 85% och håller maten fräsch över en längre tid. Ett lyckat exempel på när massabruket förädlar sin egen pappersmassa.

Arbetet med att vidareutveckla produkten har pågått en längre tid och Rottneros håller just nu på att ta fram ytterligare miljövänliga och klimatsmarta förpackningar som ska kunna stå emot all typ av väta från livsmedlen. Användandet av plast kan i och med detta reduceras kraftigt eller helt elimineras, vilket också har visat sig bidra till ett sänkt koldioxidavtryck jämfört med traditionella fossilbaserade förpackningar.

– Istället för att vara en gammaldags bransch från förr ser vi oss nu som framtidens bransch och som en del av lösningen på jordens konsumtionsproblem och klimatproblem. Den förnyelsebara råvaran som skogen är, är ofta lösningen på drivmedelsfrågan och plastfrågan, säger Nils.

Rottneros Packaging lanserade nyligen sina unika formpressade fibertråg för färskmat och takeaway.

”Vi är snabbfotade och kan säga ja till idéer om vi har resurser”

Då massakoncernen inte äger egna pappersmaskiner utan enbart säljer vidare sin pappersmassa, kan de även titta på andra affärsområden som kan vara av intresse. Ett exempel är samarbetet med vårt medlemsföretag Biosorbe. Det snabbväxande startupföretaget har fått draghjälp av Rottneros för att utveckla en ny luft- och vattenrenande filterteknik av pappersmassa i brukets lokaler.

– Vi är små jämfört med många av våra konkurrenter. Därför måste vi vara väldigt selektiva och välja de projekt som passar in i vår ram. Slutmålet är att hitta lönsamma och hållbara vägar framåt och att det ska vara ihopkopplat med vad vi gör idag. Gällande Biosorbe är det en fördel att vi är små. Vi är snabbfotade och kan säga ja till idéer om vi har resurser, säger Nils.

Medlemskap viktigt för att nå ut

Lennart Eberleh är koncernchef på Rottneros. Han menar att medlemskapet i Paper Province är viktigt för att bredda sin kompetens och att kunna vara med och påverka på både lokal och regional nivå. Det kan också finnas utvecklings- och forskningsprojekt som de kan vara en del av.

Lennart Eberleh

– Medlemskapet i Paper Province är viktigt för det gör att vi får en lokal röst. Det är inte så lätt att bli hörd om man inte tillhör ett sammanhang. Det är mycket lättare om man är flera som samverkar för att uppnå ett gemensamt mål, säger Lennart Ebeleh.

Vilket område ser du som mest intressant framöver att satsa på för egen del?

– Vi kommer att satsa på utvecklingsanläggningar, mer massatillverkning och att minska klimatavtrycket. Vi kommer även utveckla Rottneros Packaging, säger Lennart.

Vi önskar Rottneros stort lycka till framöver och ser fram emot deras fortsatta resa!

 

Vill du också bli medlem i Paper Province? Ansök om medlemskap här.