Rottneros planerar Värmlands största solcellspark ovanpå en deponi

Rottneros, Nordic Solar och Powerworks tar sig an utmaningen att bygga Värmlands största solparksprojekt på en deponi vid Rottneros bruk. Det innebär att outnyttjad mark förvandlas till en satsning för ökad hållbarhet och förnybar energi.

Rottneros Bruk har beslutat att placera sin solpark på en deponi och för närvarande outnyttjad mark. Med detta hoppas man kunna inspirera och påskynda omställningen till mer hållbara energilösningar för industrier och kommuner med liknade förutsättningar.

Att bygga på en deponi utgör en särskild utmaning eftersom traditionella metoder såsom grävning, pålning och schaktning inte kan tillämpas. Detta kräver att innovativa och unika lösningar implementeras under byggprocessen. Det blir Nordic Solar som kommer leverera solcellerna och Powerworks står för batterilagret.

– För oss är det här en ny typ av produktion. Det är av stort värde för Rottneros att få stöd i att optimera energiinvesteringens livslängd och leverans. Båda leverantörerna kan hjälpa oss med det på ett bra sätt, säger Sofia Hidén, platschef vid Rottneros Bruk, i ett pressmeddelande.

Nordic Solar har valt att konstruera solcellsanläggningen ovan mark genom att skapa en specialanpassad underkonstruktion som är utformad för att stå på en deponi.

Från vänster: Sofia Hidén, platschef Rottneros Bruk tillsammans med Frida Johansson, vd Nordic Solar,

– Vi på Nordic Solar är glada över att få vara en del av Rottneros arbete med att öka andelen förnybar el. Vår erfarenhet och förmåga att leverera effektiva och skräddarsydda lösningar har gjort att vi får möjlighet att ta oss an en sådan ambitiös uppgift. Och vi är stolta över att kunna erbjuda en lösning som inte bara möter Rottneros behov, utan också bidrar till att främja hållbar energiproduktion på platser som tidigare inte varit möjliga, säger Frida Johansson, vd för Nordic Solar, i ett pressmeddelande.

Det var våren 2023 som Rottneroskoncernens styrelse fattade beslutet att investera 93 miljoner i en solcellspark och batterilager. Det är i led i koncernens strävan att öka andelen förnyelsebar el, men också för att minska exponeringen mot elmarknaden.

Solparken kommer att ligga strax utanför Sunne vid Rottneros bruk, ha en kapacitet på 2,6 MW och förväntas vara i drift i augusti 2024.

Läs pressmeddelandet från Rottneros här: Länk >