Utbildningar för framtidens behov

Paper Province är partner till Teknikcollege, ett rikstäckande samarbete skapat av Industrirådet. I dag har tio värmländska gymnasieskolor kvalitetsstämpeln Teknikcollege, vilket betyder att de är särskilt väl anpassade för branschens framtida behov.

Teknikcollege har skapats för att hjälpa både företag och studenter. Inom projektet samverkar kommuner, utbildningssamordnare och företag för att anpassa tekniskt inriktade utbildningar efter arbetsmarknadens behov. Det innebär att arbetsgivare som söker särskild kompetens får enklare att finna den, samtidigt som studenter slipper oroa sig över att genomföra en utbildning som sedan inte ger dem jobb.

En stor del av Paper Provinces arbete syftar till att utveckla kompetens inom skogens hela värdekedja. Därför är vi måna om att regionens utbildningar ska vara kvalitetssäkrade inför framtiden. Just nu finns Teknikcollege på tio gymnasieskolor i åtta värmländska kommuner.

För mer information kontakta Louise Torevik:

louise.torevik@iucstalverkstad.se
072 203 11 12
Processledare Teknikcollege Värmland

Läs mer här: teknikcollege.se