Stora Enso P-E Beläggning Forshaga

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, förpackningar och träprodukter. Företaget har cirka 29 000 anställda runtom i världen.

Stora Enso Skoghall AB har verksamhet vid två enheter i Värmland med sammanlagt omkring 800 anställda; Skoghalls Bruk och PE-beläggning Forshaga.

PE-BELÄGGNING FORSHAGA

I Forshaga polyetenbeläggs kartong med olika barriärer, kombinationer av skikt, enligt kundernas önskemål. Vid beläggningen kan ett flertal olika material som PE-plast, PP-film och aluminiumfolie användas för att uppnå optimal barriär.

Barriären läggs på kartongen för att skydda innehållet, exempelvis livsmedel, mot angrepp från ljus och luftens syre. Barriären har också omvänd funktion, att bevara förpackningen fräsch om den till exempel innehåller feta produkter.

Produktionen i Forshaga sker på två beläggare; 922 och 923.

Relaterade nyheter