Stora Enso rekordinvesterar i Forshaga för hållbarare barriärlösningar

Stora Enso gör en rekordstor investering i ny teknik för en hållbarare framtid. På fabriken i Forshaga investeras i utrustning som ska användas för utveckling och tillverkning av miljövänliga barriärskikt. 

På Stora Enso Forshaga beläggs kartong med ett skyddande skikt, en så kallad dispersionsbarriär. Barriären behövs för att skydda exempelvis förpackade drycker och frysta produkter mot angrepp från ljus och syre.

Sedan årsskiftet har Stora Enso i Forshaga utvecklats till ett kompetenscenter inom Stora Ensos division Packaging Materials med uppdraget att tillverka och utveckla nya biobaserade barriärtekniker och produkter.

Lägre koldioxidavtryck

Nu görs en rekordstor investering i ny teknik för att minimera användandet av fossilbaserade material. Med den nya tekniken ska Stora Enso uppnå önskade barriäregenskaper på ett mer hållbart sätt – där polyeten byts ut mot förnybara lösningar från träfiber.

Materialet blir på så sätt lättare att hantera i återvinningen, ger lägre koldioxidavtryck och kan komposteras i industriella anläggningar.

Investeringen uppgår till cirka 10 miljoner euro, den största investeringen på Stora Enso i Forshaga någonsin.

Den nya utrustningen är planerad att börja testköras under andra kvartalet 2021.

Hjälper kunden bli miljövänlig

Hannu Kasurinen, divisionschef Stora Enso Packaging Materials.

– Stora Enso vill minimera användandet av fossilbaserade material och ersätta dessa med förnybara lösningar från träfiber. Genom att satsa på utveckling av hållbara förpackningsbarriärer hjälper vi våra kunder och konsumenter att bli mer miljövänliga och skapar värde i den cirkulära bio-ekonomin. Kommersialiseringen av fiberbaserade produkter med barriäregenskaper som har lägre koldioxidavtryck och fungerar bättre i ett återvinningssystem är ett viktigt utvecklingsområde för livsmedelsförpackningar, säger Hannu Kasurinen, divisionschef Stora Enso Packaging Materials.

Läs mer här

Stora Enso väljer UMV:s teknik för miljövänlig satsning