Stora Enso startar ny produktion av dispersionsbarriärer i Forshaga

Nu är produktionen av dispersionsbarriärer på Stora Enso i Forshaga igång. Det efter att man slutfört installationen av den nya produktionslinjen. Processen är resultatet av en investering på 10 miljoner Euro som gjordes under 2020.

Dispersionstekniken möjliggör produktion av mer hållbara förpackningsmaterial genom användning av förnybara träfibrer. Barriärerna kan tillämpas för livsmedelsförpackningar och andra krävande användningsområden. Produkterna blir även enklare att hantera i återvinningsprocesser, har ett lägre koldioxidavtryck och kan komposteras industriellt.

– I strävan mot en cirkulär bioekonomi krävs nya sätt att skapa kartongförpackningar med ännu bättre egenskaper. Installationen av dispersionstekniken i Forshaga är ett viktigt steg i vår innovations- och hållbarhetsagenda. Genom att möjliggöra industriell produktion av miljövänliga förpackningsmaterial tillgodoser vi konsumenternas ökade efterfrågan på hållbara och cirkulära förpackningar, säger Hannu Kasurinen, chef för divisionen Packaging Materials.

Sedan förra året har anläggningen i Forshaga utvecklats till ett kompetenscenter inom Stora Ensos division Packaging Materials, med uppdraget att producera och utveckla nya biobaserade material och produkter.

Fredrik Werner, platschef, Stora Enso Forshaga.

Fredrik Werner, platschef, Stora Enso Forshaga.

– Produktionsstarten är en milstolpe för fabriken och våra medarbetare. Vi har nu tillgång till den senaste kompetensen och tekniken inom barriärbeläggning vilket gör det möjligt för oss att kommersialisera cirkulära och förnybara innovationer. Tillsammans med våra kunder och partners ser vi fram emot att ta våra cirkulära lösningar in i framtiden, säger Fredrik Werner, platschef, Stora Enso Forshaga.

Projektet slutfördes enligt tidsplanen och produktionen av nya produkter kommer att köras in under de kommande månaderna, skriver Stora Enso i ett pressmeddelande.