ÅF AB

VÄRLDSLEDANDE KONSULTER INOM MASSA OCH PAPPER

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher.

Inom massa och papper arbetar ÅF med allt från att projektera nya bruk och produktionslinjer till att planera och genomföra ombyggnader och effektiviseringar av befintliga anläggningar. Därtill studier utifrån strategiska, tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.