AFRY

VÄRLDSLEDANDE KONSULTER

AFRY, tidigare konsultföretagen ÅF och Pöyry, har en historia som sträcker sig långt tillbaka. ÅF grundades redan 1895 och Pöyry 1958. I och med sammanslagningen i februari 2019 blev bolaget ett av Nordens största och en global aktör branschen med nära 17 000 medarbetare, kontor i 50 länder och projekt i 100 länder, med en årlig omsättning på cirka 20 miljarder kronor.

AFRY är ett ledande företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar framtidens lösningar tillsammans med våra kunder, som finns främst inom infrastruktur, industri och energi.

I tider av ökad globalisering, urbanisering, digitalisering och klimatförändringar är behovet av nya hållbara lösningar starkare än någonsin. På AFRY driver vi transformationen och kan tillsammans med våra kunder påverka många delar av samhället genom lösningar som ger minskad klimatpåverkan.

Inom massa och papper arbetar AFRY med allt från att projektera nya bruk och produktionslinjer till att planera och genomföra ombyggnader och effektiviseringar av befintliga anläggningar. Därtill studier utifrån strategiska, tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Relaterade nyheter