”Att arbeta säkert är ett val”

Anställdas hälsa och säkerhet är högsta prioritet för de industriföretag som medverkar i Paper Province säkerhetsnätverk. Ett av dem är Stora Enso Skoghalls Bruk, vars mål är att vara branschledande inom säkerhet, och har som mindset att säkerhet och välmående skapas tillsammans.

– På Skoghalls Bruk har vi ett uttryck som lyder ”kraften i organisationen”. Det innebär en tro på att alla vill göra ett bra jobb och har en omtanke för varandra. Den kraften vill vi släppa lös genom att aktivera medarbetarna i säkerhetsarbetet. När alla gör bra tillsammans kan vi uppnå fantastiska resultat, säger platschef Marie Morin.

Som ett led i att bli Europas mest konkurrenskraftiga bruk, där säkerhet ingår som ett av målen, samverkar bruket med fem andra industriföretag i och runt Värmland. Medverkar gör även Valmet, BillerudKorsnäs Gruvön, Rottneros, Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors och Nordic Paper. I det gemensamma forumet delas erfarenheter och kunskap som bidrar till att stärka industriernas arbetsmiljö och säkerhet.

Nyfikenhet som drivkraft

Att bygga en stark säkerhetskultur kräver tid och engagemang och på Skoghalls Bruk sker insatserna på alla nivåer. Till exempel har bruket nära samverkan med fackliga representanter och skyddsombud som i allra högsta grad är en del av förändringskraften.

Alla chefer utbildas inom säkert ledarskap och förväntas bedriva ett ledarskap som skapar intresse för säkerhet. I tillägg utser de kontinuerligt säkerhetsambassadörer som fungerar som förebilder. Ett av de senaste initiativen innebär att kollegor coachar varandra i säkerhetsarbetet. Utan pekpinnar och med fokus på samtal och dialog.

– Vi försöker skapa så många positiva förebilder som möjligt som stärker kulturen. Säkerhet är så mycket mer än att uppnå legala krav. Vi måste jobba med ständiga förbättringar, vara aktiva, nyfikna och involvera alla medarbetare, säger Marie Morin.

Aktivt ansvarstagande från alla

Att våga säga till när något är fel är också en hörnsten i den hälso- och säkerhetskultur som bruket skapar. Riskobservationer, tillbud och olyckor ska vara enkla att rapportera för alla och det görs i ett system som kallas PIA.

– Samtidigt vill vi att alla ska känna ett större ansvar än så. Ser jag en risk, exempelvis en oljefläck på golvet, ska jag inte bara rapportera utan också agera. Om jag har möjlighet torkar jag upp oljan så att ingen skadar sig, säger säkerhetschef Helena Davidsson.

Ett annat verktyg som bidrar till en säker arbetsplats är tvåminuterskollen. Den går ut på att innan varje arbetsmoment kontrollera utrustning, skyddskläder, omgivning, verktyg, avspärrningar och så vidare. Som stöd finns olika checklistor och allt finns samlat och lättillgängligt i PIA.

– Det ska vara enkelt att göra rätt och ingen ska känna sig dum om den har gjort något fel. Det handlar inte om rätt eller fel, utan att alla ska kunna må bra på jobbet och komma hem säkert, säger Helena Davidsson.

Säkerhetsvecka

Under hela vecka 17 genomför hela Skoghalls Bruk och Stora Enso-koncernen en säkerhetsvecka med fokus på arbetsmiljö, säkerhet och välmående. Temat för veckan är att säkerhet är ”att arbeta säkert är vårt val” ett val, och det uppmärksammas exempelvis genom öppna föreläsningar, säkerhetssamtal och prisutdelningar.

Veckan sammanfaller med FN:s “World Day for Safety and Health at Work” 28 april och även de andra företagen i säkerhetsnätverket lägger extra fokus på säkerheten i samband med det. Bland annat genom artikelserien som den här texten är en del av. Här kan du läsa om fler goda exempel från övriga företag:

BillerudKorsnäs – Säkerhetsarbete som gett resultat

Ahlstrom-Munksjö – “Tillsammans är vi starka”