“Tillsammans är vi starka”

Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors har minskat de allvarligare olyckorna i verksamheten med hundra procent de senaste tio åren. En avgörande faktor har varit de samtal som kontinuerligt genomförs med medarbetarna.

Samtalen som till stor del ligger till grund för det övergripande, psykosociala säkerhetsarbete som genomförs hos Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors kallas BBS-samtal. Det är en förkortning av beteendebaserade samtal och bygger på att medarbetare engageras i säkerhetsarbetet och utgår ifrån deras upplevelse på arbetsplatsen.

Fler samtal och färre olyckor

Jan-Roger Wennersten och Henrik Eriksson på Ahlstrom-Munksjö Billingsfors.

– Vi har sett en väldig effekt. 2015 hade vi nio olyckor och 100 BBS-samtal. I år är antalet allvarligare olyckor hittills nere på noll samtidigt som omkring 1200 BBS-samtal har genomförts med medarbetare, säger Henrik Eriksson.

Han jobbar med hälsa- och säkerhet på Ahlstrom-Munksjö och är samtidigt huvudskyddsombud för Pappers i massabruket. Henrik menar att säkerhet är komplext arbete som i en viss mening aldrig blir klart. Det är en ständigt pågående process som påverkas av och utvecklas med medarbetarna och tiden.

– Vi har gjort en bra resa och är inte framme än, men vi blir bättre och bättre hela tiden och jobbar intensivt med det här.

Positiv med fler kvinnor

Dessutom, påpekar han, har miljön på arbetsplatsen förändrats i och med att fler kvinnor idag arbetar där.

– Jag har jobbat här i 30 år och det är stor skillnad idag ur många perspektiv. Men att arbetsplatsen fått in fler kvinnor som jobbar i driften det har verkligen varit jättebra. Det har definitiv påverkat arbetsmiljön åt det positiva hållet, säger Henrik Eriksson.

Samarbete viktigt 

Jan-Roger Wennersten är ordförande i Pappers lokalavdelning och delar även han sin tid med att arbeta med hälsa- och säkerhet på Ahlstrom-Munksjö. 

Ahlstrom-Munksjo Billingsfors Bruk

Ahlstrom-Munksjö Billingsfors Bruk

– Vi tror på det personliga mötet här. När vi nyss hade revisionsstopp under en veckas tid med omkring 250 entreprenörer hade vi inte en enda olycka. Det betyder mycket. Vi är noga med att lyfta hur vi beter oss mot varandra här på den här arbetsplatsen och vi får mycket positiv feedback, säger han.

Han pekar även på hur viktigt samarbetet mellan företagsledning, chefer och facket är för att få till en fungerande säkerhetskultur.

– Tillsammans är vi starka. Vi har ett jättebra samarbete i de här frågorna mellan arbetsgivaren och facket. Det är aldrig problematiskt ur det perspektivet att jobba med de här frågorna. Det är väldigt tacksamt.

Medlemmar i säkerhetsnätverket

Ahlstrom-Munksjö deltar i ett säkerhetsnätverk som drivs i samverkan mellan Paper Province, Valmet, BillerudKorsnäs Gruvön, Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors, Stora Enso Skoghalls bruk, Rottneros och Nordic Paper. Den här veckan lyfter vi goda exempel från företagen med koppling till säkerhet, medarbetare och kultur. Det med anledning av FN:s “World Day for Safety and Health at Work” den 28 april.

Fler artiklar i vår säkerhetssatsning:

BillerudKorsnäs Gruvön: Säkerhetsarbete som givit resultat >

Stora Enso Skoghall: “Att arbeta säkert är ett val” >

 

Image

Per Myhrén

Project Manager

+46 (0)70 214 08 36

per.myhren@paperprovince.com