Säkerhetsarbete som gett resultat

De senaste tre, fyra åren har olyckorna minskat drastiskt på BillerudKorsnäs Gruvön. Anledningen, menar säkerhetschef Charlotta Sundgren, är deras aktiva arbete med säkerhetskultur.

– Olycksfallsstatistiken är jättetydlig. Vi minskar med 30 procent varje år. Vi har nollvision men kommer från en historik som är något helt annat. 

Den 28 april varje år uppmärksammar FN den internationella dagen ”World Day for Safety and Health at Work”.

För att uppmärksamma världsdagen kommer vi i år att lägga fokus på medarbetarskap och kultur genom att lyfta medlemmar i Paper Province säkerhetsnätverk. Först ut uppmärksammar vi vårt medlemsföretag BillerudKorsnäs Gruvön som de senaste åren tagit sitt säkerhetsarbete till en ny nivå. Så hur påverkar man 900 medarbetare att ta sin säkerhet på allvar?

Olyckorna har minskat drastiskt på BillerudKorsnäs Gruvön tack vare deras arbete med säkerhetskultur. Foto: BillerudKorsnäs

Säkerhetsvandringar och säkerhetskampanjer

BillerudKorsnäs Gruvön kallar det säkerhetskultur. Förutom interna säkerhetskampanjer med fokus på särskilt utsatta områden, har bruket de senaste åren infört något som de kallar för säkerhetsvandringar. Det innebär att brukets nära 80 chefer på alla nivåer är ute i verksamheten och pratar säkerhet med samtliga medarbetare varje vecka. Säkerhetsvandringen är ett sätt för ledningen att påminna medarbetarna om säkerhet men framför allt att visa att man tar frågorna på allvar.

– Mest fokus är att lyssna för att fånga in, säger säkerhetschef Charlotta som jobbat på bruket i nära 6 år. Hur känns det ute i verksamheten, hur mår våra medarbetare och var befinner de sig i sin säkerhetskultur? Stor vikt läggs vid att vara lyhörd som ledare, svara på frågor, coacha och peppa och berömma och förstärka det som är bra.

Säkerhet på allvar

Säkerhetsvandringen är också ett slags löfte till medarbetarna, menar hon. Genom säkerhetsvandringarna visar ledningen att de menar allvar. Är det inte säkert ska man inte göra det och man ska säga ifrån om någon inte följer överenskomna regler och instruktioner.

– Men vi säger ifrån av omtanke, för att vi bryr oss om varandra, poängterar hon.

Och arbetet med workshops och kontinuerlig dialog med medarbetarna har gett resultat.

– Idag pratar man säkerhet på ett helt annat sätt. Istället för att riskbedömning är något man måste göra är det något man vill göra. Trenden går åt rätt håll. Helt plötsligt har de anställda börjat påminna varandra om att ha på sig skyddsglasögon eller säga ifrån om något inte känns bra.

Charlotta Sundgren. Foto: BillerudKorsnäs

Individens ansvar

För att medarbetarna på BillerudKorsnäs Gruvön ska komma hem i samma skick som de går till jobbet, uppmanas de att göra dagliga personliga riskbedömningar i en app som heter IA – Informationssystem om arbetsmiljö. Entreprenörer som gör tillfälliga jobb hänvisas till appen SSG On Site som följer samma checklistor som IA. Men det räcker inte att ha tillgång till bra digitala verktyg om de inte används på rätt sätt eller om man inte tränar på att få kvalitet i sina bedömningar, menar Charlotta. Trots att riskbedömning gjorts så kan tillbud hända på grund av faktorer som inte tagits med i riskbedömningen.

– Säkerhetskultur blir man aldrig färdig med. Inte bara arbetsgivaren utan även individen har ett jättestort ansvar för säkerheten. När du skriver under anställning hos oss skriver du också under på att du kommer sätta säkerheten främst.

Mångfald och inkludering

Det finns även mjukare aspekter av säkerhet som är lika viktigt att lyfta fram, säger Charlotta. Årets stora workshop-initiativ handlar därför om att ha en arbetsplats där alla inkluderas och mår bra, med fokus på mångfald och inkludering.

– Det är viktigt att jobba med båda bitarna. Ingen ska skada sig vare sig fysiskt eller psykiskt. Hur pratar vi med varandra, hur bemöter vi varandra, vad är egentligen okej att säga till en kollega? Sådana frågor är minst lika viktiga.

BillerudKorsnäs Gruvön. Foto: BillerudKorsnäs

Säkerhetsvecka med goda exempel

Paper Province säkerhetsnätverket drivs i samverkan mellan Paper Province, Valmet, BillerudKorsnäs Gruvön, Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors, Stora Enso Skoghalls bruk, Rottneros och Nordic Paper.

Här kan du läsa om fler goda exempel från företagen gällande säkerhetsarbete, med fokus på medarbetare och kultur.

Stora Enso – ”Att arbeta säkert är ett val”

Ahlstrom-Munksjö – “Tillsammans är vi starka”

Image

Per Myhrén

Projektledare och medlemsansvarig

+46 (0)70 214 08 36

per.myhren@paperprovince.com