Senaste bilden av hur näringslivet och arbetsmarknaden i Värmland påverkas av coronakrisen

Region Värmland sammanställer löpande Lägesbild Värmland. Det är en omvärldsanalys av hur Värmlands näringsliv och arbetsmarknad påverkas i coronakrisen samt vilka åtgärder som vidtas för att mildra och hantera konsekvenserna.

Vecka 36 fokuserar lägesbilden på hur näringslivet har påverkats under sommaren och hur vi ska gå vidare framöver. Det är många blandade intryck från perioden, inom flera branscher går det att se både ljusglimtar och utmaningar parallellt.

Överlag upplever många värmländska företag ett annat lugn nu än tidigare men också en oro inför hur det kommer bli om smittan tar ny fart efter återgång till arbetsplatser och skolor. I och med den nya stängningen av den norska gränsen vittnar många om negativa konsekvenser. Norska SSB rapporterar om en nedgång på 99 % i gränshandeln under andra kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019.

Ta del av lägesbilden här (ppt) >
Ta del av tidigare lägesbilder >

Under hösten ger Region Värmland ut lägesbilderna med lite lägre frekvens. Planen är att ge ut tre lägesbilder, nästa gång i slutet av oktober.

Samlad information från Paper Province till sina medlemsföretag hittar du här >