Information till våra medlemsföretag med anledning av coronaviruset

Coronavisuset påverkar samhället på alla nivåer och ny information, nya beslut och stöd i olika former lanseras löpande. Paper Province bevakar läget och för en dialog med våra medlemmar, Region Värmland, myndigheter, kommuner och andra stödjande aktörer för att se hur vårt kluster på bästa sätt kan bidra. På den här sidan samlar vi information som kan vara bra för dig som medlem att känna till.

Vi fokuserar på att hålla igång dialogen mellan våra medlemsföretag och regionala och nationella myndigheter angående hur det rådande läget påverkar vårt kluster. Vi tar löpande tempen på utvecklingen ute bland medlemmarna och ser hur vi kan stötta er. Det vi sett hittills är att coronasituationen påverkar företagen på väldigt olika sätt. En del är det väldigt illa för, andra har knappt märkt något alls. Vissa har till och med fått uppsving i orderboken.

Inputen som vi får fungerar också som underlag till Region Värmlands Lägesbild Värmland. Det är en omvärldsanalys av hur Värmlands näringsliv och arbetsmarknad påverkas i coronakrisen samt vilka åtgärder som vidtas för att mildra och hantera konsekvenserna. I lägesbilden är det ett särskilt fokus på de åtgärder som vidtas av de värmländska klusterorganisationerna och Karlstad Innovation Park. Alla lägesbilder hittar du här >

Vi finns också tillgängliga för att stötta er medlemmar med rådgivning, fånga upp behov och möjligheter, förmedla kontakter och guida vidare till rätt stöd. Vi bemannar också Verksamt Värmlands jourtelefon för företag som hamnat i akut kris med anledning av Corona. Läs mer om jourlinjen nedan.

Ställ om

Paper Province, Compare, IUC/Stål och verkstad samt Karlstad Innovation Park erbjuder stöd för att stötta små och medelstora företag i Värmland som påverkats av covid-19-krisen. Läs mer om projektet “Ställ om” här >

Gå med i vår nya Linkedin-grupp

För att kunna stötta varandra och hålla kontakten i tider då vi inte kan träffas har vi startat en grupp på Linkedin: Medlem i Paper Province. Här kan vi matcha behov och lösningar mellan företag och dela erfarenheter och tips. Kanske behöver du hjälp med något eller sitter på en lösning som kan hjälpa någon annan? Då ska du gå med. Gruppen är bara öppen för våra medlemmar. Gå med nu >

Hör av dig

Våra finansiärer, medlemmar och samarbetspartners är alltid välkomna att höra av sig med frågor. Vi vill gärna att ni berättar om det är något som ni vill att vi ska hjälpa till med. Till exempel om ni behöver råd, om ni har en produkt eller lösning som ni tror kan vara till nytta för någon annan, om ni vill uppmärksamma ett specifikt behov som någon annan i vårt kluster kan tänkas ha en lösning på, eller om ni ser ett behov av att vi faciliterar ett digitalt mötesforum.

Våra kontaktuppgifter hittar du här >

Journummer för den som behöver hjälp och råd

Om ditt företag är drabbat med anledning av Corona så finns stöd och hjälp att få. Ring Verksamt Värmlands jourtelefon för att prata med rådgivare som svarar på dina frågor, informerar om nationella och regionala stödåtgärder och guidar dig rätt. Numret är 010-831 90 50. Måndag-torsdag 10.00-12.00.

Samlad information för företagare på verksamt.se

Via webbplatsen verksamt.se kan du som är företagare hålla dig uppdaterad om sådant som är viktigt för dig att känna till med anledning av coronaviruset. Där hittar du samlad information från myndigheter och informationen uppdateras löpande.

Fler nyttiga länkar

Behöver ni snabbt ställa om er verksamhet? Karlstad Innovation Park, Paper Province, Compare samt IUC/Stål & Verkstad erbjuder företagare ett forum för att hitta nya affärsmöjligheter och utvecklingsspår.  Läs mer >

Nationella stödåtgärder på verksamt.se >

Omställningscheckar via Region Värmland >

Om korttidsarbete >

Samlad information från Skatteverket >

Almi Värmland >

Om annat stöd i Värmland >

Lägesbilder sammanställda av Region Värmland >

Hjälp och tjänster med koppling till det digitala finns samlat på Compares webb >

EU presenterar historisk återhämtningsplan för att ta oss ur coronakrisen >

Analys från Vinnova: Coronas konsekvenser för regionerna >

Informationen på den här sidan uppdateras löpande. Senaste uppdateringen är gjord 2020-12-18