Mellanskog Skogsägarna Södra Värmland

Skogsägarna Mellanskog är en skogsägarförening som ägs av 26 000 privata skogsägare men vi hjälper även andra skogsägare. Vi arbetar för höga och rättvisa virkespriser och förhandlar med de köpande industrierna för att få så bra priser som möjligt. Vi säljer våra medlemmars virke och ju större volym vi hanterar desto större blir vår påverkan.

Vi verkar för skogsägarnas rätt att äga skog och för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Därför arbetar vi även näringspolitiskt för att våra medlemmar ska ha bra villkor för sitt skogsägande. Mellanskog är en demokratisk organisation där varje medlem har en röst oavsett fastighetens storlek.

Relaterade nyheter