Mångmiljonsatsning på ny typ av skogsgödsel

Att plantera tallplantor i jord med berikad biokol gör att de växer bättre. Resultatet kan bli ett potentiellt gödningsmedel som är bra på många sätt.

– Våra markägare är intresserade av en riktigt stark och bra planta. Vi vill ha ett gödningsmedel som är både är ekonomiskt och bra för miljön, säger Emil Mattsson på Mellanskog.

I oktober 2019 fick samarbetet som går under namnet Närskog 2 knappt fyra miljoner av Vinnova för att fortsätta projektet i tre år till, något som kan leda till stor miljönytta för både markägarna och skogsindustrin.

– Det här är verkligen en positiv innovation för regionen, säger projektledare Maria Sandberg på Karlstads universitet.

Fortsättning på tidigare projekt

Forskningsprojektet har pågått sedan slutet av 2018 och är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Stora Enso, Paper Province, Karlstads kommun, Econova, Mellanskog, Skogsstyrelsen och Umeå Energi.

Det berikade biokolet framställs ur slam från massa- och pappersbrukets vattenrening. Blandat med aska från biobränslepannan och kväve från ett kommunalt reningsverk blir biokolet ett gödningsmedel i som kan pressas till pellets.

– Stora Enso vill göra bra saker både för miljön och ekonomin. Hållbarhetsfokus är ett måste för en modern koncern med miljömedvetna kunder, säger Margareta Sandström, miljöchef på Stora Enso Skoghalls bruk.

– Det är resursslöseri att inte ta tillvara på restströmmarna. Vi vill sluta kretsloppen och samtidigt minska kostnaderna för biprodukter, säger hon.

Lämnar stort miljöavtryck

Emil Mattsson på Mellanskog är inne på samma linje:

– De gödningsmedel som används i skogen idag kräver väldigt mycket energi vid framställningen. Kan vi framställa gödsel utan att producera så mycket koldioxid vore det bra, säger han.

Vid gödsling av stora skogsarealer används idag helikopter och därför är pellets den bästa formen. På Karlstads Universitet finns en pelletsmaskin i mindre skala för att få fram den mest användbara produkten. Under testerna har pulver blandats i jord och torv för att se hur plantorna påverkas.

Planteras ut i höst

Nästa steg är att använda berikat biokol vid Stora Enso plantskola. Plantorna kommer sedan att sättas ut i skogen under oktober 2020 och 2021. Där har sedan forskarna möjlighet att följa hur de blivande träden växer.

– Vi är väldigt duktiga på skog i Värmland, vi har alla aktörer som behövs för att få fram en riktigt bra produkt, säger Maria Sandberg.

Läs mer om projektet här