“En fantastisk möjlighet att få vara en del av omställningen som pågår nu”

– Jag har samma känsla idag som när jag började i den här branschen för 26 år sedan, säger Anita Sjölander, vd på Nordic Paper. Att få jobba med en produkt som är baserad på en inhemsk, förnyelsebar råvara är något hon verkligen känner stolthet över.

Anita Sjölander började på Nordic Paper 2018 och är sedan 2019 vd för företaget. Sedan två år tillbaka har Anita även varit ledamot i Paper Province styrelse.  

– Paper Province sätter regionen och klustret i fokus och jag tycker att arbetet som görs med att lyfta branschen, arbetsgivare och arbetstillfällen är väldigt viktigt.

Hon anser också att det är betydelsefullt att de stora medlemsföretagen finns representerade i styrelsen och det är främst där hon ser sin egen roll. 

– Styrelsen har ett gemensamt uppdrag att styra Paper Province men jag är också en representant för medlemmarna och Nordic Paper i styrelsearbetet och den för oss viktiga frågan kring nyttan som klustret skapar för medlemmarna, säger hon.

Vill utveckla nätverket

Dessutom menar hon, är samverkan mellan medlemsföretagen, en av de viktigare aspekterna.

– För mig är det viktigt att vi framöver kan utveckla samarbetet och nätverket ytterligare och dessutom gärna lyfta kompetensdelen ännu mer.

Hon menar även att nytillträdda styrelseordföranden Anders Brolin kan tillföra mycket i klustrets utveckling.

– Jag tycker att det är spännande med Anders bakgrund inom forskning och utveckling, det är en bra profil sett till resan Paper Province är mitt uppe i.

Fortsatt viktigt att sätta klustret på kartan

Anita Sjölander började sin yrkesbana som trainee på BillerudKorsnäs Gruvön i mitten av nittiotalet och har under åren haft flera olika roller inom företaget. De sista åren innan hon lämnade BillerudKorsnäs var hon fabriksdirektör på Gruvön. 

Framåt ser Anita att arbetet med att sätta klustret och branschen på kartan är fortsatt viktigt.

– Vår bransch har en fantastisk möjlighet att vara en del av omställningen som pågår nu. Produkterna som vi tillverkar har ett adderat värde i och med att de idag i många applikationer kan ersätta andra typer av produkter som inte är baserade på förnyelsebar råvara.  Vi behöver fortsatt jobba för en större förståelse för det moderna skogsbruket, säger hon. Vi måste också fortsätta visa upp alla spännande arbetstillfällen och skapa attraktiviteten kring regionen.

Vill du lära känna Paper Province styrelse ännu bättre? Här samlar vi artiklar om personerna i styrelsen.