Styrelsen

I styrelsen för Paper Province ekonomiska förening sitter:

Björn Johansson, Moelven, bjorn.g.johansson@moelven.se

Lennart Eberleh, Rottneros, lennart.eberleh@rottneros.com

Patrik Bångerius, Karlstads universitet, patrik.bangerius@kau.se

Ola Brundin, Afry ola.brundin@afry.com

Anders Berglund, Afry, anders.berglund@afry.com (suppleant)

Anna Jonhed, Miller Graphics, anna.jonhed@millergraphics.com

Anna Wilhelmsson, COWI, anwi@cowi.se

Marie Morin, Stora Enso Skoghall, marie.morin@storaenso.com

Fredrik Björck, GL&V, fredrik.bjorck@glv.com

Anita Sjölander, Nordic Paper, anita.sjolander@nordic-paper.com

Jenny Lathi Samuelsson, Valmet, jenny.lathi-samuelsson@valmet.com (suppleant)

Märet Engström, Karlstad Kommun, maret.engstrom@karlstad.se (Adjungerad)

Johan Sterte, Karlstads universitet, johan.sterte@kau.se (Adjungerad)