Styrelsen

I styrelsen för Paper Province ekonomiska förening sitter:

Anders Brolin, Stora Enso, anders.brolin@storaenso.com, ordförande

Anna Jonhed, Rottneros, anna.jonhed@rottneros.com

Jenny Lahti Samuelsson, Valmet, jenny.lahti-samuelsson@valmet.com

Björn Johansson, Moelven, bjorn.g.johansson@moelven.se

Annelie Karlsson, Combitech, annelie.karlsson@combitech.com

Patrik Bångerius, Karlstads universitets Innovation, patrik.bangerius@kau.se

Anders Andersson, Billerud, anders.andersson@billerud.com

Anna Wilhelmsson, Nordic Paper, anna.wilhelmsson@nordic-paper.com

Erik Kornfeld, Karlstads Energi, erik.kornfeld@karlstad.se

Kajsa Fougner, Biosorbe, kajsa@biosorbe.com

Adjungerade:

Dag Hallén, Region Värmland, dag.hallen@regionvarmland.se

Henrik Degert Grahn, Karlstads kommun, henrik.degert.grahn@karlstad.se

Jerker Moodysson, Karlstads universitet, jerker.moodysson@kau.se