Styrelsen

I styrelsen för Paper Province ekonomiska förening sitter:

Anders Brolin, Stora Enso, anders.brolin@storaenso.com, ordförande

Anna Jonhed, Stora Enso, anna.jonhed@storaenso.com, vice ordförande

Jenny Lahti Samuelsson, Valmet, jenny.lahti-samuelsson@valmet.com

Björn Johansson, Moelven, bjorn.g.johansson@moelven.se

Lennart Eberleh, Rottneros, lennart.eberleh@rottneros.com

Patrik Bångerius, Karlstads universitet, patrik.bangerius@kau.se

Peter Lindgren, Billerud, peter.lindgren@billerud.com

Anna Wilhelmsson, Nordic Paper, anna.wilhelmsson@nordicpaper.com

Erik Kornfeld, Karlstads Energi, erik.kornfeld@karlstad.se

Lars-Erik Sjögren, Biosorbe, les@biosorbe.com

Adjungerade:

Märet Engström, Karlstads Kommun, maret.engstrom@karlstad.se

Dag Hallén, Region Värmland, dag.hallen@regionvarmland.se

Lär känna styrelsens medlemmar: