3D-printad framtid på Tekniska museet

Tekniska museets utställning Hyper Human visar upp teknik och existentiella frågor på ett lekfullt sätt. Bland annat genom en 3D-printad naturupplevelse som kommit till hos The Wood Region i Sysslebäck. ”Det här är ny teknik som vi bara sett början av”, säger innovatören Håkan Lidbo.

Hyper Human använder både historia och modern teknik för att utforska frågan: vad är framtidens människa? Utställningen har skapats av designern Monica Förster som låtit artificiell intelligens hitta lösningarna för formspråket. Ett av resultaten är ett futuristiskt landskap som 3D-printats med träbaserade råvaror hos test- och utvecklingscentret The Wood Region i norra Värmland.

Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Foto: Anna Gerdén.

Mötet mellan människa och maskin

Den artificiella intelligensen fick i uppgift att formge mötet mellan människa och maskin och föreslog olika naturinspirerade former. Nu är de 3D-printade kreationerna, bland annat stora trädliknande former, vidsträckta sittytor och små stubbar, en del av utställningen i Stockholm och redo att ta emot främst skolklasser som ska fördjupa sig i etiska frågor och framtidsscenarion.

– AI kan tänka i nya banor och förhåller sig till helt andra regler än våra mänskliga hjärnor. Vi har lärt oss otroligt mycket under resans gång, även på ett filosofiskt plan. Det här är ny teknik som vi bara sett början av. Jag tror att AI är framtidens arkitekter och vi har massor att lära av dem, berättar innovatören Håkan Lidbo, som är en av drivkrafterna bakom det konstgjorda landskapet.

Design och produktion går hand i hand

En av lärdomarna är att det inte går att skilja på design och tillverkning. Även den bästa designidén kräver kunskap om material och tillverkningsprocesser för att kunna bli av. Här har personalen på The Wood Region varit till stor hjälp.

– Vi har tänkt tillsammans och löst alla öppna frågor genom att testa oss fram. Som designer lönar det sig att prata med dem som kan tillverkning i ett tidigt skede. Det är mycket att tänka på som inte går att klura ut själv och det gäller att stå ödmjuk inför uppgiften, säger Håkan Lidbo.

3D-printad framtid även i Karlstad

Tekniska museet är inte det första museet att anlita The Wood Region för utställningar. Även på Värmlands museum i Karlstad finns en 3D-printad avdelning, Framtidslabbet, där besökare kan utforska hur olika livsstilsval påverkar klimatet.

Läs mer om The Wood Region och projektet som driver testanläggningen här: Bioinno och The Wood Region >

Nu har Tekniska museet öppnat igen efter att ha stängd för besökare med anledning av covid-19. Öppningen kommer också med en nystart för Hyper Human – utställningen som bara hann hålla öppet i två dagar innan museet stängdes. Här bjuds publiken in i en omslutande AI-designad upplevelse kring tekniken som förstärker och förbättrar människan och väcker etiska frågor om framtidens teknik. Foto: Anna Gerdén

 

Image

Annica Åman

Communications Manager and Team Leader

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com