Zigrid förvandlar spillvärme till energi 

Zigrid är bolaget som på ett revolutionerande sätt utvinner el ur låggradig spillvärme från energiproduktion. Bolaget har potential att på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt öka världens energitillförsel samt minska behov av industriell kylning.  

Över 70 procent av all energi som produceras i världen idag försvinner som spillvärme. Energiförlusten motsvarar ungefär 130 gånger av all den energi som produceras i Sverige under ett år. Många bolag har tidigare försökt lösa problemet, men en stor utmaning är svårigheten att ta vara på temperaturer under 100 grader.

Bild från Zigrids anläggning i Nora.

Zigrids unika metod kan tillvarata energi ur spillvärmeströmmar med låg värme ända ner till 45 grader och tekniskt även lägre. Vilket innebär att stora mängder extra energi kan bli till nytta.

– Inom tio år hoppas vi vara en etablerad leverantör till kraftindustrin och processindustrin. Vi drivs av att vi vill vara en viktig pusselbit för att driva förändring mot en mer klimatsmart och effektiv energiproduktion, säger Lars Birging, vd på Zigrid.

Spillvärme ner till 45 grader        

Vattenburen spillvärme är speciellt intressant för Zigrid för att utvinna el, men det kan även finnas ett behov av att sänka temperaturen innan vattnet återförs till den omgivande naturen. Därför kan innovationen dessutom bidra till att undvika merkostnader som det innebär att kyla ner vattnet.

Zigrid har med andra ord potential att bidra till att världens energitillförsel blir mer hållbar med stora fördelar miljö- och kostnadsmässigt. Metoden är patenterad med två svenska patent och ansökan pågår även internationellt.

Lars Birging, vd på Zigrid

Entreprenörer med ingenjörsfokus bakom idén

Bakom idén står entreprenörerna Lars Birging, Torbjörn Birging, Jan Björkman och Andreas Nordh – alla ingenjörer med tidigare erfarenheter från startups. Idén föddes när de insåg behovet och den enorma potential som finns inom området.

Nu blir företaget medlemmar i Paper Province med siktet inställt på samverkan och nätverkande.