Woodbe använder flera hundra år gammal teknik för att bygga med korslimmat trä

Woodbe Engineering AB använder en gammal beprövad teknik på ett nytt sätt för kunna bygga smartare med korslimmat trä. Innovationen minskar byggbranschens klimatavtryck och förbättrar arbetsmiljön för byggarbetare. Nu blir företaget medlemmar i Paper Province.  

Korslimmat trä, så kallat KL-trä, är ett exempel på ett byggmaterial som växer sig allt populärare i byggbranschen tack vare sina miljöfördelar, lätta vikt och starka hållfasthet.

Nu har startup-företaget Woodbe tagit fram ett självlåsande stomsystem som skapar helt nya möjligheter i konstruktioner av korslimmat trä. Stomsystemet, som enkelt byggs ihop likt legobitar, har bland annat tagits fram för att reducera montagetider. Delarna innehåller varken skruv, vinkeljärn eller andra förbindelser av metall utan består enbart av trä. Därför blir stomsystemet cirkulärt användbart och är lätt att bygga ihop, plocka isär och sortera.

Utan behov av ytterligare förbindelser ger systemet högre precision och minskar risken för fel på byggarbetsplatsen. Därför sparar tekniken både tid, pengar och bidrar till bättre arbetsmiljö för byggarbetarna.

John Elwin Segolsson

Filip Palosaari

Flera hundra år gammal teknik

Bakom företaget står byggnadsingenjörerna John Elwin Segolsson och Filip Palosaari som båda är från Värmland. Mellan 2016 och 2019 läste de högskoleingenjörsprogram med inriktning husbyggnadsteknik vid Karlstads universitet tillsammans. Idén till produkten Bitelock föddes när de skrev ett examensarbete om korslimmat trä där de fokuserade på infästningar.

– Byggarbetarna sliter mycket av att jobba med skruvar så vi ville titta på hur man kan göra arbetet effektivare. Då började vi fundera – hur gjorde man förr i tiden? Hur byggdes gamla kyrkor? Jo de använde fingerskarvningar och timmerknutar. Vi tänkte att vi borde kunna utnyttja den flera hundra år gamla tekniken ihop med korslimmat trä, säger John.

Efter årsskiftet ansökte de om patent och responsen från stora byggföretag är positiv. Nästa steg är att skapa ett referenscase för att komma ut på marknaden. Det långsiktiga målet? Att jobba heltid med företaget.

– Om fem år har vi fått in en fot hos entreprenörer och vi har leveranser som vi kan bearbeta ut till kund. Vår produkt ska underlätta för arkitekter och byggnadsingenjörer att bygga enkelt i trä. I framtiden vill vi se vår teknik på villor och mindre flerbostadshus.

Vill dra nytta av Paper Province stora nätverk

Woodbes stomsystem innehåller varken skruv, vinkeljärn eller andra förbindelser av metall utan består enbart av trä.

Att gå med i Paper Province känns som ett naturligt steg för bolaget för att skapa sig det nätverk de behöver för att komma ut på marknaden.

– Idag fokuserar alla på att ha sin egen grej. Men det bästa är ju när man hjälper varandra. Vi hoppas få dra nytta av det stora nätverket som Paper Province erbjuder och hoppas även kunna bidra själva. Vi vill även få idéer till att bredda användningsområdet av vår produkt.

”I framtiden kommer det vara en självklarhet att bygga i korslimmat trä”

Woodbe ser optimistiskt på framtiden då de menar att det händer mycket i branschen och det finns en vilja och engagemang för nya innovationer.

– Vi tror att i framtiden kommer det vara en självklarhet att bygga i korslimmat trä. Men träbranschen måste komma på bättre lösningar och kommunicera bättre om nyttan med korslimmat trä. Kunskapen om korslimmat trä är inte så stor idag. Därför använder man gärna betong och stål som redan är bekant. Men det vill vi vara med och ändra på!