Vindkraftstillverkaren Vestas investerar i Modvion

Danska Vestas, världsledande tillverkare av vindkraftsturbiner, investerar i det svenska träteknologiföretaget Modvion. Syftet är att snabbare få ut Modvions torn på marknaden och komma igång med massproduktion. Vestas är också intresserade av att inkludera Modvions vindkraftstorn i sina produktlinjer för att kunna erbjuda sina kunder mer hållbar vindkraft.

Modvions vindkraftstorn är starkare än stål vid samma vikt och medför radikala sänkningar av koldioxidutsläpp vid produktionen i jämförelse med traditionella vindkraftstorn. Trätornen byggs i moduler, vilket möjliggör högre torn och ökad elproduktion till en lägre kostnad.

– Vi är stolta och glada över att Vestas satsar på oss och för möjligheten att hjälpa världens ledande tillverkare av vindkraftsturbiner att nå sina ambitiösa hållbarhetsmål. För att klara klimatkrisen behöver vi både mer förnybar el och hållbart byggande i trä. Vår teknologi möjliggör bägge, säger Otto Lundman, vd för Modvion.

Snabb uppskaling

I samband med investeringen har Vestas uttalat sitt intresse för att använda Modvions teknologi i sina produkter för att kunna erbjuda sina kunder ännu hållbarare energilösningar. Intentionen från Vestas är att snabbare få ut Modvions trätorn på marknaden och skala upp produktionstakten. Modvion kommer inom kort att starta kommersiell produktion av trätorn och planerar samtidigt för sin första fabrik för massproduktion.

– Samarbetet med Modvion har stor potential att påskynda energiomställningen och öka Vestas hållbarhetsprestanda. Modvions torn väger mindre än traditionella torn och kan underlätta transporterna till logistiskt svåra platser. Konstruktionen gör det även enklare att bygga högre torn, vilket sänker kostnaden för att producera el, säger Bo Svoldgaard, innovations- och utvecklingschef på Vestas.

Goda utsikter

Sedan tidigare har Modvion tecknat avsiktsförklaringar med Vattenfall, Rabbalshede Kraft och Varberg Energi om vindkrafttorn i trä. Våren 2020 reste Modvion sitt första trätorn, på Björkö utanför Göteborg. Tornet är 30 meter högt och restes i samarbete med Chalmers tekniska högskola, som använder det i forskning tillsammans med Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum.

Modvion är medlemmar i Paper Province och när företaget var ungt fick de stöd från klustret i att etablera sin idé om vindkrafttorn av trä på marknaden. Läs också:

Första vindkraftstornet i trä står klart

Trätorn kan sänka koldioxidavtrycket från framtida vindkraftverk

Modvions vindkraftstorn i trä kan sänka koldioxidutsläppen med minst 25 procent vid tillverkningen.