Vill du vara med och skapa affärer inom grön innovation?

Just nu letas det efter innovativa aktörer som vill bidra till att öka på takten på den gröna omställningen i några mindre utvecklade EU-regioner. Fram till den 20 mars är det möjligt för aktörer som jobbar med bland annat bioenergi och skoglig biomassa att anmäla sitt intresse att delta i satsningen.

De aktörer som väljs ut får chans att lära sig nya processer och får också hjälp att hitta finansieringslösningar och nya affärer kring sina idéer. Dessutom matchas aktörerna ihop med andra och kan knyta kontakter för att gå från tanke till handling. Målet är att genom samverkan snabbare få fram fler fram hållbara lösningar och innovationer i Bulgarien, Portugal och Slovenien.

Inom ramen för initiativet RISE I3 matchas aktörer från olika områden och regioner kring innovationsprojekt. Det kan vara små och medelstora företag, start-ups, men också större organisationer, kluster, myndigheter och universitet som har kompetens inom bioekonomi, hållbar byggnation och tillverkning samt smart teknologi. Tanken är att nya sätt att samarbeta över gränser ska leda till fler och bättre lösningar för en hållbar utveckling inom EU.

Ansökan till satsningen
Aktörer som är intresserade av att delta i satsningen ska anmäla sig senast den 20 mars 2024
Ansök här: 

RISE I3 är ett samverkansprojekt som drivs av Paper Province, N-ABLE (Frankrike), ACPMR (Portugal), ICAMCYL (Spanien), LE2C (Italien), DIGIPOLIS (Finland) och  TECOS (Slovenien).