Värmlands första laddpark med snabbladdare för tunga transporter är invigd

Den 8 september invigdes Värmlands första laddpark för tunga transporter i Bråtebäcken, strax utanför Karlstad. Bakom initiativet står Laddbolaget AB som bildads genom ett samarbete mellan LBC Frakt i Värmland, OK Värmland och Karlstads Energi. Nu planeras det för ytterligare sju laddstationer i Värmland.

– Laddparken i Bråtebäcken utgör en milstolpe för utvecklingen av hållbara transporter i Värmland säger Lars Reinholdsson, vd för Laddbolaget AB.

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och en omställning inom transport- och logistikbranschen är avgörande för att nå dit. Denna övergång kommer att kräva en bred användning av elektrifierade fordon.

Laddbolaget ABs mål är att underlätta omställningen genom att etablera en infrastruktur av snabbladdare för tunga transporter, och laddparken i Bråtebäcken är den första av totalt åtta som är planerade att byggas under hösten. Varje laddpunkt kommer att ha en kapacitet på minst 360 kW kontinuerlig effekt.

27 miljoner kronor

Satsningen möjliggörs tack vare ett bidrag på 27 miljoner kronor från Energimyndigheten och Naturvårdsverket, den tredje största beviljade summan i hela landet. Även samarbetet som skapats mellan ägarföretagen i Laddbolaget AB, de värmländska kommunerna och Länsstyrelsen har varit avgörande.

Att nya former av samarbete är en framgångsfaktor underströks också av Värmlands läns landshövding Georg Andrén, ordförande i Karlstads kommun Linda Larsson och Erik Evestam, ordförande för Regionala Utvecklingsnämnden, som alla deltog och talade under invigningen.

– För att klara omställningen till elektrifierad fordonsflotta kommer den här typen av nya samarbeten vara en nyckel säger Linda Larsson, ordförande för kommunstyrelsen i Karlstads kommun.

Laddbolaget AB bildades 2022 och bolagets mål är att bygga upp en infrastruktur av snabbladdare för tunga transporter i Värmland och därmed främja övergången till elektrifierade fordon. Läs mer på www.laddbolaget.se