Våra medlemmar ÅF och Pöyry går samman och blir ÅF-Pöyry

ÅF och Pöyry går ihop och bildar tillsammans Europas ledande ingenjörs- och konsultbolag. Ett samgåendeavtal har tecknats och ÅF kommer att lämna ett uppköpserbjudande för samtliga utgivna och utestående aktier i Pöyry. Fyra större aktieägare i Pöyry kommer, när uppköpet är klart, vara aktieägare i det sammanslagna bolaget.

– Pöyry och ÅF är två av de ledande ingenjörs- och konsultbolagen i Europa. Genom att gå samman skapar vi en stark plattform för internationell tillväxt. Genom att erbjuda kunderna vår kombinerade och ledande expertis inom exempelvis industriell digitalisering, smarta städer och framtida energilösningar kommer vi att kunna bidra till deras fortsatta tillväxt. Med vår större skala, mer resurser och våra engagerade och kompetenta medarbetare kommer vi att förbättra vår förmåga att ta oss an ännu större och mer komplexa uppdrag, och därigenom möta våra kunders behov av avancerade hållbara lösningar för framtida generationer, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef för ÅF.

Det sammanslagna bolaget namn blir ÅF-Pöyry. Verksamheten kommer att vara uppdelad i fem divisioner, var och en med en stark nordisk och internationell närvaro. Jonas Gustavsson som idag är vd för ÅF fortsätter sin roll. Huvudkontoret kommer att ligga i Stockholm.

Vill du veta mer om sammanslagningen och hur det påverkar verksamheterna och aktierna kan du läsa hela pressutskicket här…