Var femte förpackning kastas i hushållssoporna

Sveriges invånare fortsätter att återvinna i hög utsträckning. Det visar Återvinningsbarometern, en årlig Sifo-undersökning som genomförs på uppdrag av Förpacknings– och Tidningsinsamlingen (FTI). 97 procent av landets befolkning uppger att de återvinner sina förpackningar och tidningar. Trots detta uppger man att en av fem förpackningar fortfarande slängs i hemmets hushållssopor.

Återvinningsbarometern genomförs årligen i syfte att undersöka invånarnas upplevelse av sina vanor kring och inställning till återvinning. Årets undersökning visar att en stor majoritet, hela 97 procent, återvinner sina tidningar och förpackningar. Trots detta uppger respondenterna i undersökningen att 1 av 5 förpackningar fortfarande kastas i hushållssoporna.

De flesta som låter bli att återvinna menar att de har för begränsat utrymme för källsortering i hemmet och att det är enklare att slänga allt i soporna. Foto: FTI

De främsta anledningarna till att man inte återvinner förpackningar i större grad uppges vara att man har begränsat utrymme för källsortering i hemmet och att det är enklare att slänga allt i hushållssoporna. 24 procent av Sveriges invånare uppger att orsaken till att de inte återvinner mer är för att det är enklare att slänga förpackningar i hushållssoporna. Vidare säger 23 procent att orsaken till att de inte återvinner mer är på grund av att de inte har tillräckligt med plats för återvinning- och sorteringslösningar hemma.

– Om man slänger sina förpackningar i soppåsen eldas de upp och har ingen möjlighet att återvinnas och bli till nya produkter. Men varje förpackning gör skillnad och trots att Sverige är ett av Europas främsta länder när det kommer till återvinning, så behöver vi bli ännu bättre. Våra tidigare undersökningar visar att återvinning är något som engagerar många och vi är jätteglada att detta även bekräftas i Återvinningsbarometern 2020, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Återvinningsbarometern 2020 visar att majoriteten upplever det är genomgående enkelt att återvinna men de som har mer kunskap återvinner i högre grad. De som uppger att de är oroliga för miljön efterfrågar i högre utsträckning mer kunskap om miljövinsterna med återvinning.

– Vi på FTI arbetar aktivt för att sprida kunskap och information om återvinning. Vi upplever att många runt om i landet vill göra mer för att ta hand om vår miljö och intresset för hållbarhet växer hela tiden. Att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning är en konkret sak som alla kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Alla vinner när du återvinner helt enkelt, säger Veronica Foberg Gustafsson.

Om undersökningen

– Undersökningen har genomförts av SIFO på uppdrag av FTI
– 1000 onlineintervjuer har genomförts i Kantar Sifos webbpanel
– De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning vad avser kön, ålder och regional spridning.

Bland annat framgår att nästan 90% av alla glasförpackningar återvinns av samtliga hushåll och att papper- och plastförpackningar är de förpackningslösningar som det återvinns minst. I snitt så återvinns 80 procent av alla förpackningar som går att återvinna. Högst är snittet i ”Göteborgsområdet” medan det är lägst i ”Norra Sverige”. Här kan du läsa/ladda ner hela Återvinningsbarometern 2020 (pdf)