”Var en abborre i Värmland i stället för en mygglarv i Stockholm”

Som nyetablerat företag finns det många strategiska val att göra, ett av dem är vart man väljer att slå ner rötterna. Med en mycket stark koppling till skogsindustrin är Värmland ett bra val för idébärare som vill utveckla sina produkter och tjänster kopplade till skogens resurser och industrin som kommer med den.

Bland stöttepelarna i det värmländska innovationsstödssystemet, som erbjuds företag och innovatörer, finns Paper Province.

Binder olja i vatten

Biosorbe har utvecklat en produkt i form av en absorbent, som till utseendet liknar bomull men med egenskaper långt mer imponerande. Den är baserad på cellulosa och används för att sanera mark, vatten och luft och har den unika förmågan att suga upp olja utan att dra åt sig vatten.

Det var först efter många års forskning som ett start-up bildades. Men när det väl skett tog kontakten med Värmland dem snabbt vidare på utvecklingsresan.

– I början funderade vi på att placera verksamheten någon annanstans. Men i slutändan var det en kombination av faktorer som lockade. I Värmland hade vi ett skogsindustriellt kluster, en motor. I stället för att vara en liten mygglarv i Stockholm kan vi vara en abborre i Värmland, säger Lars-Erik Sjögren, Biosorbes vd.

Snabbare företagsutveckling

För drygt två år sedan kom Biosorbe i kontakt med bland andra Paper Province, navet för den värmländska skogsindustrin. Sedan dess har de både rekryterat personal och byggt en produktionsanläggning i Rottneros.

– Det började med att platschefen på Rottneros bruk nämnde att de hade överskottsenergi som vi kunde använda för att torka vår massa. Detta var viktigt för oss eftersom vi hade ett elände med energifrågan. Det hade säkert kostat fem miljoner kronor att dra fram energi, nu fanns det på bruket. Så vi undersökte saken och hittade ett fungerande koncept vilket ledde till att vi byggde en lokal intill bruket. På plats fanns även ett miljötillstånd för att tillverka och producera. Utan den här typen av symbios hade det tagit oss två extra år att komma i gång.

– Det som har varit mest värdefullt är nätverken. Närheten till människor har gjort att det går att ta snabba beslut. I Stockholm tar det tid. Här finns närhet till allt från kommuner till ett brett kontaktnät av människor.

Goda råd till andra start-ups

Biosorbe har under åren samlat på sig mycket erfarenhet om hur vägen för ett startup kan se ut och den delar de gärna med sig av.

– Jag tror att man ofta har bråttom in i rekryteringar. Jag har själv haft en dialog med potentiella rekryteringar i flera månader eller lärt känna en lämplig person i ett tidigare skede, det är bra för man bygger förtroende, man vet vad man får. Ett annat tips är att inte vara för snäv som entreprenör och verkligen lyssna på de råd man får.