Utlysningar från Bioinnovation

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har nyligen öppnat utlysningarna Design för cirkularitet av biobaserade produkter, komponenter och material inom BioInnovation samt Hypotesprövning och innovationsupphandling inom offentlig sektor Steg 1.

Tematisk utlysning: Design för cirkularitet av biobaserade produkter, komponenter och material

Utlysningen riktar sig till projekt som ökar andelen biobaserade produkter, komponenter och material designade för cirkulära flöden. Produkterna, komponenterna och materialen ska ha en livslängd som är anpassad utifrån dess avsedda användning och designas med ett värdeskapande cirkulärt perspektiv.

Tänkbara områden för projekt är inom textil, inredning, förpackningar, bygg och fordon, men andra områden är också möjliga.

Läs mer om utlysningen här: www.bioinnovation.se/utlysningar

Hypotesprövning och innovationsupphandling i offentlig sektor Steg 1

I det här erbjudandet stödjer vi organisationer som lyder under upphandlingslagstiftningen och vill genomföra innovationsupphandling i form av innovationspartnerskap. Även aktörer som kan utgöra ett strategiskt stöd avseende innovationsupphandling till sådan organisation omfattas av erbjudandet.

Syftet är att stimulera offentlig sektor till en högre aktivitet och generera nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.

Läs mer om utlysningen här: www.bioinnovation.se/utlysningar

Informationsmöte 15 december

Den 15 december mellan kl. 09.00-11.00 bjuder Bioinnovation in till ett digitalt informationsmöte om utlysningarna. Mötet består av två delar med fokus på respektive utlysning. Det går bra att anmäla sig till båda delarna eller bara en av dem. Under mötet kommer vi berätta om utlysningarna och det ges möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Länk till program och anmälan finns på Bioinnovations eventwebb >