Utlysning: Kemi från biobaserad råvara

BioInnovation vill med denna utlysning främja projekt som utvecklar processer för framställning av biobaserade plattformskemikalier och/eller specialkemikalier och deras vidare förädling i en värdekedja. Projekten bör bygga på en idé som redan validerats i laboratorium eller liten pilotskala.

Många kemiindustrier använder idag fossila råvaror, och kemiindustrins produktionsvolymer förutspås öka. Samtidigt utgör andelen biobaserad råvara endast en mycket liten del av den samlade produktionen idag. Kemiindustrin är en stor leverantör av insatsvaror till andra produktvärdekedjor, exempelvis verkstadsindustrin, byggindustrin, massa- och pappersindustrin, förpackningsindustrin, och textilindustrin. Att ställa om kemiindustrin från fossil till biobaserad råvara är därför en nyckel för den biobaserade omställningen.

Vad kan man söka för?

Utveckling av resurs- och kostnadseffektiva applikationer och teknologier, från enskilda processteg till integrerade processer, och från råvara till färdig produkt, inklusive processer som möjliggör återanvändning och/eller återvinning.

Vem kan söka?

Behovsägare i form av kemikalietillverkare och leverantörer eller användare av biobaserade material, kemikalier och produkter. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet.

Hur mycket kan man söka?

Upp till 4 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt och upp till 8 miljoner kronor för demonstrationsprojekt.

Informationsmöte

Den 14 mars kl. 09.00-9.50 håller vi ett digitalt informationsmöte. Under mötet kommer vi berätta om utlysningen och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till de medverkande. Anmäl dig här!

Läs mer om utlysningen på Vinnovas hemsida >