Utlysning: Industriklivet, strategiskt viktiga insatser

Nu kan du få bidrag, inom Energimyndighetens Industriklivet, för att ta fram beslutsunderlag, skapa förutsättningar eller investera för strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i övriga samhället. Du kan ansöka när som helst under året.

Utlysningen omfattar bidrag till förstudier samt pilot-, demo- och investeringsprojekt inom industrin som har potential att bidra till klimatomställningen i övriga samhället.

Med strategiskt viktiga insatser menas tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som på ett väsentligt sätt bidrar till att minska växthusgasutsläppen i samhället. Det kan exempelvis vara nya lösningar inom områdena batteriproduktion, biodrivmedel, plastreturraffinaderier, vätgas eller återvinningsanläggningar.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig mot åtgärder inom industrin som på ett väsentligt sätt kan bidra till samhällets klimatomställning genom att ny teknik eller andra innovativa lösningar tillämpas inom industrin. Alla aktörer som kan bidra till att nå syftet med strategiskt viktiga insatser kan söka bidrag.

Stödets finansiella storlek avgörs av projektets form. Totalt omfattar utlysningarna inom Industriklivet ca 750 miljoner kronor 2021.

Sista dag för ansökan är 2021-04-27

Läs mer och ansök här.