Utlysning: Grön och digital omställning inom samhällsbyggnad

Nu är det möjligt att söka finansiering inom samhällsbyggnad som är kopplad till grön och digital omställning. Den 18 november öppnade Vinnova utlysningen.

Samhällsbyggnadssektorn står för en stor del av Sveriges globala avtryck när det gäller klimatutsläpp och resursförbrukning. Digitaliseringen gör det möjligt att öka takten i den gröna omställningen och utveckla helt nya digitala lösningar inom samhällsbyggnad. Här är samverkan en viktig förutsättning för systeminnovation och långsiktig hållbarhet.

Detta är ett arbete som Vinnova önskar främja genom utlysningen Grön och digital omställning. Den är riktad mot aktörer som vill utveckla helt nya digitala lösningar, på komplexa utmaningar, inom samhällsbyggnadssektorn.

Aktörer inom offentlig sektor, akademi, forskningsinstitut och företag, som är intresserade av systemperspektiv, hållbarhet och långsiktighet är välkomna att söka upp till 1 000 000 kr per projekt.

Sista ansökningsdag är den 15 februari 2023.

Mer information finns på Vinnovas webbplats.