Utlysning från Vinnova: Digital infrastruktur och kommunikation

I mars 2024 öppnar en utlysning som erbjuder finansiering av projekt som i samverkan kan bidra till utvecklingen av nya lösningar inom digital infrastruktur och kommunikation för att adressera industrins och näringslivets utmaningar. Projekten som finansieras ska bidra till Sveriges gemensamma förmåga att skapa och nyttja digital infrastruktur och kommunikation. Detta är en utlysning inom programmet Avancerad digitalisering.

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som är drivna av industriella behov och som genom samverkan utvecklar nya lösningar inom digital infrastruktur och kommunikation för att adressera digitaliseringsutmaningar hos industri och näringsliv.

Vem kan söka?

Ett konsortium med minst två deltagare, varav minst en industriell projektpart i form av ett företag. Förutom företag kan akademi, institut, offentlig verksamhet eller myndigheter medverka.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka mellan 2 och 10 miljoner kronor i bidrag per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Utlysningens preliminära budget är 40 miljoner kronor.

Läs mer på Vinnovas hemsida >