Utlysning: Design för cirkularitet av biobaserade produkter, komponenter och material

I denna utlysning vill BioInnovation finansiera projekt som ökar andelen biobaserade produkter, komponenter och material designade med anpassad livslängd för cirkulära flöden. Syftet är en ökad värdeskapande och resurseffektiv användning av biobaserade material och minskad användning av fossila råvaror.

Sista ansökningsdag: 29 mars 2022, kl. 14.00. Läs mer på Bioinnovations hemsida.

Vad kan medel sökas för?

Utveckling av nya biobaserade produkter, komponenter och material designade för att passa in i en cirkulär bioekonomi. Det innebär att de ska ha anpassad livslängd och vara möjliga att reparera, renovera, återanvända eller återvinna.

Vem kan söka?

Tillverkare, leverantörer, materialförädlare, designers/arkitekter/produktutvecklare, användare och återvinningsaktörer samt forskningsutförare. Minst tre parter varav minst två är företag.

Hur mycket medel kan sökas?

Upp till 4 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt och upp till 8 miljoner kronor för demonstrationsprojekt.

Bakgrund

Bakgrunden till utlysningen är ökande krav och behov från samhälle och konsumenter på produkter och lösningar med minskad klimatbelastning, en övergång från fossila till biobaserade råvaror, samt ett mer effektivt resursutnyttjande genom ökad cirkularitet.

Utlysningen stödjer projekt som avser utveckling av nya biobaserade produkter, komponenter och material designade för att passa in i en cirkulär bioekonomi. Det innebär att produkter, komponenter och material ska ha anpassad livslängd eller hög återvinningsbarhet. De ska vara möjliga att reparera, renovera, återanvända eller återvinna som råvara i samma eller andra värdekedjor.

Ansökningar kan avse produktion av biobaserade material och utveckling av nya processer för separation och materialåtervinning men också utveckling av nya tillämpningar där existerande material används i produkter eller system med cirkulär design. Tänkbara områden för projekt är inom textil, inredning, förpackningar, bygg och fordon, men andra områden är också möjliga. Mer information och utlysningstexten i sin helhet hittar du på Vinnovas webbplats.

Läs utlysningstexten och ansökningsguiden

BioInnovations ansökningsguide definierar vissa centrala begrepp. Guiden ger även förslag på verktyg för att beskriva ansökningens ambition rörande teknologi, marknad och hållbarhet. Läs den noga för att skapa en så relevant ansökan som möjligt. Här hittar du ansökningsguiden!

Utlysningstexten i sin helhet hittar du på Vinnovas webbplats.

Informationsmöte

Den 15 december bjöd Bioinnovation in till ett informationsmöte om utlysningen. Ta del av presentationen från och inspelningen av mötet.