Ur skogen växer det klimatsmarta Värmland fram

En av Värmlands största tillgångar är skogen, både för industri och rekreation. Därför kan innovationer kopplade till skogen ta ännu större plats i det framtida varumärket. Det var en av slutsatserna vid Region Värmlands workshop med en ny varumärkesplattform.

Den värmländska naturen finns alltid nära, snabbt tillgänglig var du än är. Foto: Per Eriksson.

I början av december höll Region Värmland en inspirerande workshop med ett 50-tal aktörer från kommuner, företag och organisationer med fokus på varumärket Värmland. Arbetet med att ta fram en ny Värmlandsstrategi för 2021-2040 är i full gång  och varumärkesplattformen är en del i det arbetet. Varumärket är fyllt med det vi vill att andra ska veta och känna om vårt län.

– Varumärket är till för att stärka bilden av Värmland. Om vi alla hjälps åt att berätta om det som är bra stärker vi platsen och får fler att komma hit, besökare, boende och företag, säger projektledare Jenny Wallménius Höög.

Den nuvarande varumärkesplattformen består av varumärkeslöftet ”Värmland – ett skönare liv” och åtta styrkor. De nuvarande styrkorna är skogen, berättartraditionen, Karlstad, internationellt näringsliv, länken till Oslo, Vänern, Karlstads Universitet och välkomnande och öppet.

Den klimatsmarta regionen

I Värmland samarbetar offentlighet, akademi och näringsliv för att skapa utveckling och tillväxt. Foto: Anders Lipkin/Region Värmland.

Förslagen vid workshopen var att de åtta styrkorna skulle skruvas mer åt det moderna och innovativa hållet. Nya ord som hållbarhet och entreprenörskap kopplat till skogen skulle kunna läggas till. Det kan även öka möjligheterna att sprida bilden av det internationella näringsliv vi faktiskt har i allra högsta grad, bland annat i form av de stora skogsindustrierna:

– Attitydundersökningarna visar att väldigt liten andel förknippar Värmland med internationellt näringsliv och de spännande jobbmöjligheter som finns här. Det är något vi verkligen vill ändra på, säger Jenny Wallménius Höög.

Remiss i mars

Under hösten 2019 har flera olika möten och workshops hållits i för att få fram en ny Värmlandsstrategi.

– Vi kan konstatera att innovation och hållbarhet är något lyfts inom alla områden. Det handlar om hur vi gemensamt kan kraftsamla för ett så bra Värmland så möjligt, nu och i framtiden, säger Jenny Wallménius Höög.

Under slutet av 2019 samlar Region Värmland ihop alla inspel och väger ihop det med analyser av de regionala förutsättningarna. I början av 2020 skrivs ett förslag till strategi.

– När den går ut på remiss i slutet av mars får alla som vill möjlighet att tycka till om förslaget, säger Jenny Wallménius Höög.