”Uppmana era medarbetare att gå på varenda workshop”

I torsdags fick vi besök av forskaren Mats Tyrstrup från Handelshögskolan i Stockholm. Han föreläste på Papermakers Night om hur vi ska komma tillrätta med problemet ”organisatoriska mellanrum”.

Organisatoriska mellanrum finns framförallt i stora offentliga verksamheter som vård, skola och omsorg, men även i privat sektor. Verksamheter där man skulle behöva samverka, både internt och externt, för att frågor inte ska falla mellan stolarna. Men på grund av den hårda gränsdragningen bland ansvarsområden fungerar det inte.

– När vi ringer en offentlig verksamhet och ber om hjälp lotsas vi runt och får svaret ”Det är inte vår fråga. Det får någon annan ta hand om”. Man tror att verksamheten man vänt sig till är en helhet men den består egentligen av en massa tårtbitar och det är oklart vem som har ansvaret.

Beteende från industraliseringen

Att det uppstått så många organisatoriska mellanrum beror på att dagens ledarskap fastnat i ett beteendemönster från industrialiseringen, menar Mats Tyrstrup.

– Det vi kallar management är en tradition från förr, ett självklart sätt att tänka som var lysande när vi gick från små hantverksverksamheter in i stora industrier. Men idag när vi ska arbeta gränsöverskridande och samarbeta i system som levererar värde, då är ett sånt ledarskap inte längre en del av lösningen – utan en del av problemet.

Möten skapar värde

Därför måste vi tänka om, menar Mats Tyrstrup. Och lösningen stavas samverkan.

– I industrisamhället var själva enheten den värdeskapande mekanismen. I vår värld är det möten som skapar värde. Effektivitet handlar om externa och interna kontakter och relationer. Därför måste vi bli duktigare på att samverka, bygga system av aktörer och inordna oss under de nya systemen.

Förändrat ledarskap behövs

För att vinsterna med samverkan ska nå hela vägen behöver vi ett förändrat ledarskap som tillåter att vi agerar över gränserna och skapar ett sammanhang för medarbetarna.

– Uppmana och tillåt era medarbetare att bygga nätverk och skapa relationer. Särskilt i de kretsar som ligger nära den egna verksamheten. Som ledare måste ni tala om för medarbetarna att det är ok att gå workshopar. Tio av åtta workshops leder inte till någonting, men vi behöver ändå gå på alla tio för att hitta de som skapar värde. Vi måste tänka ”vem jobbar vi åt och vilka andra gör det också”.

– Och vi behöver arenor där vi kan mätas – som Papermakers Night är ett lysande exempel på.

Image

Marja Wängestam

Kommunikatör

+46(0)734-22 82 09

marja.wangestam@paperprovince.com