Testmiljöerna viktiga när förpackningsbranschen ställer om till fossilfritt

Suget efter miljövänliga förpackningar växer sig allt större. Paper Province är med och främjar utvecklingen och erbjuder hjälp till företag som vill gå över till fiberbaserade lösningar. Test- och utvecklingsmiljön FFLAM – Fossilfria Laminat – är ett av verktygen.

Här berättar vår projektledare och förpackningsexpert Peter Edberg om trenderna inom förpackningsindustrin och hur företag kan få hjälp att ställa om till fossilfria lösningar.

Peter Edberg, du är projektledare för FFLAM – vad är det?

Peter Edberg, projektledare på Paper Province med fokus på fossilfria förpackningar.

– Det är ett treårigt Vinnova-finansierat projekt som etablerar testmiljöer där företag kan utveckla fossilfria laminat. Laminat är ett tunt skikt som används i olika typer av förpackningar, ofta för livsmedel, för att skydda innehållet mot exempelvis fukt och syre. Man hittar det bland annat på insidan av mjölkkartonger, chipspåsar eller take-away-matlådor och det är i regel gjort av fossilbaserad plast. Fossilfria laminat däremot tillverkas av förnybara råvaror såsom skog eller restprodukter från jordbruk.

Vilka samhällsutmaningar bidrar FFLAM till att lösa?

– Dagligvaruhandeln har som gemensamt mål att alla plastförpackningar ska vara fossilfria år 2030. Hela branschen och värdekedjan måste alltså hitta klimatsmarta lösningar. Fossilfria laminat är en del av det.

– Genom att byta fossila material mot fossilfria, nedbrytbara alternativ i förpackningar kan också den skadliga plasten i naturen och haven minska. Oljan som används för att tillverka plast är inte förnybar. De råvaror som FFLAM främjar är hållbart brukade, förnybara och binder koldioxid.

Har projektet sett några trender kopplade till corona-pandemin?

– Testanläggningarna har börjat erbjuda sina tjänster online. Det har gjort att fler förpackningsutvecklare kan göra tester samtidigt som de spar tid och pengar på resor.

– Behovet av engångsartiklar för take-away har ökat. På det området, och för matförpackningar generellt, har konsumenterna samtidigt ökat kraven på säkra förpackningar med hänsyn till hygien.

– Även intresset för miljövänliga alternativ till engångsartiklar av fossil plast har ökat, exempelvis snabbmatsförpackningar och engångsbestick. Det är också givet att fler handlar på nätet och för det behövs bra emballage. Konsumenterna blir allt mer uppmärksamma på att det som de köper både i butik och på nätet ska vara smart och hållbart förpackat.

Skydda innehållet på bästa sätt och kunna återvinnas. Det är två viktiga aspekter för att utveckla klimatsmarta förpackningar. För att nå klimatmålen behöver branschen också bli bättre på att använda fossilfria material, materialåtervinna och använda sig av hållbara transporter.

Vad kännetecknar en riktigt smart förpackning?

– Här finns många aspekter. Det mest grundläggande är att förpackningen ska skydda varan. Det är bra om förpackningen får ett långt liv och kan användas till något annat när innehållet är slut. Återvinning är väldigt viktig. Att tillverkare undviker att blanda olika förpackningsmaterial är ett sätt att underlätta återvinningen.

– Förpackningar måste även vara tilltalande och smidiga att använda. Exempelvis lätt att öppna men även att det går att få ur allt innehåll. Då bidrar förpackningen till minskat svinn och enklare återvinning.

– Sedan finns det spännande digitala lösningar för att spåra paket, kontrollera kylkedjor med mera. I framtiden kanske förpackningen kan berätta för oss hur länge innehållet varit förpackat, hur det har transporterats och hanterats. Jag tror att detta kommer bli vanligt exempelvis inom sjukvård och läkemedelsbranschen.

Vad ska FFLAM-projektet åstadkomma innan det är slut i höst?

– Då ska tre fysiska miljöer vara på plats och ha ett gemensamt erbjudande till företag och innovatörer som vill testa fossilfria laminat. På testanläggningarna ska de kunna prova nya laminat och bestrykning på papper samt testa och utveckla förpackningstryck. Att vi kan samla alla tre delarna i ett och samma erbjudande är unikt. Det är forskningsinstitutet RISE, Brobygrafiska och UMV Coating Systems som öppnar upp sina anläggningar och samarbetar för att göra det möjligt.

Varför ska företag använda testmiljöerna som FFLAM samordnar?

– För att snabba på hållbara förpackningsinnovationer. På testbäddarna finns inte bara maskiner som behövs för att testa de här sakerna. Där finns också experter på innovation, material, bestrykning och tryck. Tillsammans sitter de på massor av kunskap och erfarenheter som företagen har nytta av för att kunna bli klimatneutrala till 2030.

Analys av ett fossilfritt laminat från UMV Coating systems pågår på UMV:s testanläggning i Säffle. Foto: Olle Karlsson.

När testmiljön FFLAM är klar hösten 2021 kan förpackningsmakare testa allt från bestrykning av laminat till färdigt tryck. Här ingår möjlighet att testa olika fibermaterial, förslutningstekniker, fuktskydd, värmetester, syremätning, tryckbarhet och mycket mer.