Taigatech gör stockar spårbara med hjälp av artificiell intelligens

Taigatech har utvecklat en unik teknik som på ett kostnads- och tidseffektivt sätt kan känna igen en stock med hjälp av artificiell intelligens, vilket möjliggör att man tillvaratar mer virke per sågad stock. Nu blir företaget medlemmar i Paper Province.

Taigatech har utvecklat en igenkänningsteknik som fungerar ungefär som Face-ID på en Iphone, fast för stockar. Genom att läsa av ändytan av en stock kan den specifika stocken kännas igen bland tusentals andra. Tekniken kan liknas vid att spåra ett fingeravtryck, som i stockens fall kan kopplas till information om vart trädet har vuxit upp, dess längd, diameter och inre struktur.

Röntgen av stockar i sågverk för att bedöma trävarans kvalité är ingen nyhet, men maskinerna kostar i regel miljontals kronor. Därför är Taigatechs mjukvara ett högintressant lågprisalternativ för sågverk.

– Det avverkas ungefär 85 miljoner kubikmeter skog i Sverige varje år. Genom att använda vårt program kan sågverk vänta sig fyra till tio procent ökat råvaruutnyttjande, säger John Randelin, medgrundare av Taigatech.

Kandidatarbete på Moelven väckte idén

John Randelin och hans studiekamrat Antonio Butkovic har länge haft ett intresse för skogsindustrin och AI, men det var först när Antonio gjorde sitt kandidatarbete på Moelven 2020 som själva idén till Taigatech dök upp. Även Moelven visade sig vara mycket positiva till idén, vilket bidrog till att de vågade satsa.

I dag består bolaget av Antonio Butkovic, John Randelin, Christoffer Johnsson, Erik Dahl och Arvid Viktorsson från både Karlstads Universitet och Chalmers, men där alla nu studerar sina masters på Chalmers, samt Fredrik Kahl, professor i matematik och ledare för forskargruppen i datorseende vid Chalmers.

Teamet bakom Taigatech. Saknas: Fredrik Kahl.

Väckt intresse internationellt

Bolaget driver de vid sidan av studierna men drömmen är att satsa på heltid. En dröm som inte verkar vara helt otänkbar. Som först med sin teknik i världen har de redan väckt intresse bland sågverk internationellt, däribland Australien.

– Om tio år hoppas jag att vår teknik är implementerad globalt på sågverk. Att inte kunna spåra stockar är ett stort problem som saknar en kostnadseffektiv lösning idag. Det finns röntgenbolag som säljer lösningar, men ingen har visat upp samma produkt som vi har, säger John Randelin.

 Medlemskapet i Paper Province ser de som ett steg i rätt riktning för att nå ut med sin innovation.

– Det vore värdefullt att få till en träff med andra sågverk för att få idéer och synpunkter på hur vi ytterligare kan förbättra vår lösning. Vi önskar även knyta kontakter, få rådgivning samt förstå andra användningsområden för vår produkt än bara sågverk. Att få en spårbarhet i hela värdekedjan är också önskvärt.

Image

Magnus Persson

Projektledare


+46 (0)70 342 79 41
magnus.persson@paperprovince.com