Stor satsning på kommersiella tillämpningar med grönt grafen

Bright Day Graphene och RISE har beviljats SEK 2,5 miljoner i stöd från Vinnova i Utlysningen Hypotesprövning BioInnovation steg 2 för att utveckla applikationer av grönt grafen. Nu ska de tillsammans med OptiPack titta på det gröna grafenets potential som förpackningsbarriär, samt utforska möjligheten att genom en beläggning skapa en antibakteriell yta tillsammans med Alfa Laval. 

Bright Day Graphene har utvecklat en unik process för att producera världens första miljövänliga grafen. Det hållbara grafenet får unika egenskaper som möjliggör en ny generation applikationer. I Bioinnovations utlysning Hypotesprövning steg 1 har bolaget i samarbete med RISE under ett halvår utvecklat sin produktionsprocess, ett projekt som varit mycket framgångsrikt. Nu går de vidare genom att titta på applikationer i Hypotesprövning BioInnovation steg 2. Tillsammans med sina partners RISE, OptiPack och Alfa Laval har de bildat ett projektkonsortium för att genomföra projektet de kallar ’Kommersiella tillämpningar med grönt grafen från biomassa’ som nu har beviljats SEK 2,5 miljoner från Vinnova.

I detta projekt vill de tillsammans med RISE förbättra ett försteg till produktionsprocessen för att göra den mer effektiv, både resursmässigt och kostnadsmässigt. De vill med projektets partners också utforska det gröna grafenets möjliga applikationsområden. Genom att börja titta på applikationer kan man få en kravställning på materialet och utforska och förfina kvaliteten av det. Att ta fram metoder för kvalitetsbestämning ingår också i projektet.

– Att ha fått finansiering till detta projekt känns väldigt roligt. Projektet är ett fantastiskt tillfälle för oss att utforska nya, spännande områden där vårt gröna grafen kan skapa nya möjligheter och en grönare framtid, säger Malin Alpsten, vd på Bright Day Graphene.

Förpackningsbarriär och antibakteriell yta

’Kommersiella tillämpningar med grönt grafen från biomassa’ resulterar i två spår. Det ena spåret handlar om att titta på det gröna grafenets potential som förpackningsbarriär tillsammans med Paper Province medlemsföretag OptiPack. Projektet innebär en möjlighet för OptiPack att nå sin målsättning att kunna erbjuda produkter med 100 % förnyelsebart innehåll, vilket är starkt efterfrågat hos kunderna.

– Vi på OptiPack tror på en hållbar och cirkulär morgondag. Vår mission är att påskynda övergången till en framtid där förpackningar är en del av ett slutet kretslopp. Vi vill främja användningen växtbaserad råvara så långt det är möjligt. Våra produktlösningar är utformade för att ge kunderna värde från hållbara material för förpackningstillämpningar, säger Ulrik Fauhlér, vd på OptiPack.

Det andra spåret handlar om att, tillsammans med Alfa Laval, utforska möjligheten att genom en beläggning skapa en antibakteriell yta. En sådan yta är intressant inom alla områden där man vill undvika biofouling i havsvatten, inom livsmedel, geotermisk och andra processindustrier. Biofouling, eller biologisk nedsmutsning som det också kallas, är ackumulering av mikroorganismer, växter, alger eller små djur på våta ytor som har en mekanisk funktion, vilket orsakar strukturella eller andra funktionsbrister.

Projektet kommer också att göra en marknadsstudie för dessa nya applikationsområden, samt ta fram en hållbarhetsanalys för hela det gröna grafenets livscykel.

– Att vara en del av detta projekt kan ge oss verktygen för att utveckla våra värmeväxlare mot mindre biofouling, vilket är en utmaning för närvarande. Resultatet skulle då vara en grönare miljö på grund av mindre frekventa och snabbare rengöringar (lägre användning av vatten, kemikalier och energi), säger Olga Santos, materialspecialist på Alfa Laval.

 

BioInnovation

BioInnovation är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Satsningen erbjuder kontinuerligt möjligheter till finansiering för projekt och idéer som främjar biobaserad utveckling. Hypotesprövning är BioInnovations snabbspår. Utlysningsformen är ett komplement till programmets mera långsiktiga strategiska utlysningar. Här kan projekt under ett halvår utvärdera ett koncept eller en idé. Projekt som visat sig lyckosamma kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering. Arbetet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.