Stärkt plattform för demo- och testanläggningar

RISE och finska VTT har tecknat ett nytt samarbetsavtal för att ska skapa en plattform för samarbete kring infrastruktur för test och demo inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. Det innebär att möjligheterna för innovatörer och andra kunder ökar då möjligheten att nyttja testbäddar med olika fokusområden blir fler.

Både de svenska och finska forskningsorganisationerna, RISE och VTT, har som mål att stödja hållbar utveckling, bland annat genom ett koldioxidneutralt samhälle och förnyad skogsindustri. För att nå målet krävs ny teknik och innovationer och då behövs rätt verktyg för att dessa ska få växa och ta form, så som demo- och testanläggningar. Med det nya avtalet vidgas samarbetet, från skoglig bioekonomi, till att även inkludera just det – pilot- och demo-infrastrukturer. Fokus hamnar speciellt på biomaterial, biobränsleproduktion och digitalisering av en biobaserad och cirkulär ekonomi.

Fler testanläggningar är tillgängliga

Redan idag finns det 33 öppna testbäddar som innovatörer och företag kan utnyttja i Inre Skandinavien, det vill säga i Sverige och Norge. Samarbetet mellan RISE och VTT ökar möjligheterna ytterligare och underlättar bland annat samarbete mellan olika testbäddar.

– Som exempel har vår testbädd LignoCity, för ligninseparation i Bäckhammar, redan idag ett samarbete med RISE testbädd för kolfiber i Stockholm. Genom det nya samarbetsavtalet öppnas dörrar till ytterligare testbäddar. Vill man till exempel komma vidare från ligninseparation och kolfibrer till elektroder i batterier eller lättviktskompositer behövs samarbeten med andra specialistkompetenser och uppskalningsmöjligheter. Då kan det här samarbetsavtalet vara extra bra, säger Per Tomani, Director Business Development Biorefining and Energy på RISE.

 

Image

Malin Hildén

Kommunikatör


+46 (0)70 219 08 98
malin.hilden@paperprovince.com