Stärk er organisation med ambitiösa traineer

Två grupper med traineer har nyligen börjat arbeta i Higher Ambition Program. Vill ni bidra till att Värmland får behålla talangerna och säkra kompetensförsörjningen framåt – anmäl er som arbetsgivare till nästa omgång, 2021.

Higher Ambition-programmet sammanför studenter och företag. Syftet är att få nyutbildade ambitiösa studenter att stanna kvar i Värmland och bygga sin karriär här.

Maja Hedin, projektledare för Higher Ambition Program.

– Sedan starten 2018 har 86 traineer kickstartat sina karriärer i Värmland, Gävleborgs och Dalarnas län och 48 arbetsgivare har varit en del av konsortiet. Det gör det till Sveriges största graduate traineeprogram. Det är jätteroligt att intresset är så stort, säger Maja Hedin, projektledare för Higher Ambition Program.

Kompetensen stannar i regionen

Ett antal arbetsgivare inom privat och offentlig sektor har gått ihop för att skapa programmet, varav några är medlemmar och samarbetspartners i Paper Province. Sveaskog, Rottneros, Moelven, Karlstads Kommun och Region Värmland är några av dem.

De nyutexaminerade studenterna kommer från olika högskolor och universitet i landet och cirka 20 examina är representerade, allt från ingenjörer och ekonomer till kommunikatörer och psykologer.

Dags att rekrytera fler arbetsgivare

Trots en svår och oförutsägbar situation i och med Covid-19, var det många arbetsgivare som fullföljde satsningen i våras. Nu är det dags att rekrytera fler arbetsgivare till nästa års start av Higher Ambition Program.

– Vi vill att fler av de bästa företagen och organisationerna ska vara med och stärka Värmland som arbetsmarknadsregion och samtidigt stärka upp sina organisationer med unga ambitiösa medarbetare. Higher Ambition Program får de bästa studenterna att stanna kvar i vår region – och lockar hit de som vill jobba hos våra medlemmar. En helt avgörande framgångsfaktor för Värmlands långsiktiga konkurrenskraft, säger Peter Rovér, vd på Effect Management och initiativtagare till traineeprogrammet.

Vill ni också vara en del av detta eller få mer information om upplägget kontakta Maja Hedin, 072-1798141, maja.hedin@effect.se eller Peter Rovér, 070-2494224, peter.rover@effect.se.

I samarbete med Paper Province

Higher Ambition leds och utvecklas av Effect Management AB i samarbete med Paper Province, Region Värmland, Karlstads Kommun, Karlstads Universitet, Handelskammaren i Värmland, Compare, IUC Stål & Verkstad, Karlstads studentkår och andra centrala aktörer.