Skruvkorkar av träfiber utvecklas i Värmland

Nystartade företaget Blue Ocean Closures lanserar världens första fiberbaserade skruvkorkar och kliver ut på en världsomspännande marknad som är hungrig efter fossilfria alternativ. I designarbetet använder de sig av prototyper gjorda med 3D-skrivare och förnybara material.

– Prototyperna är en central del i vårt designarbete och hjälper oss i kommunikationen med varumärkesägare, säger vd Lars Sandberg.

Idén om en fiberbaserad skruvkork som bidrar till att minska världens plastberoende har funnits hos Lars Sandberg i några år. Under 2021 var utvecklingen så pass långt gången att Blue Ocean Closures kunde landa investeringar och gå ut med nyheten om att de ska etablera en produktionsanläggning i Säffle.

På resan dit har 3D-printade prototyper fyllt en viktig funktion, inte minst i dialogen med kunder och varumärkesägare.

– Prototyper är till stor hjälp när vi pratar med varumärkesägarna som ska använda våra produkter. Då kan vi visualisera tankarna redan i tidiga skeden och få samsyn om vad vi ska åstadkomma, säger Lars Sandberg, vd på Blue Ocean Closures.

Prototyp gjord på 3D-skrivare hos Circlab i Torsby.

Prototyp gjord på 3D-skrivare hos Circlab i Torsby

Förnybara material hela vägen

Prototyperna görs på Circlab i Torsby, tidigare kallat The Wood Region, som är en test- och utvecklingsmiljö som specialiserar sig på additiv tillverkning med skogliga råvaror. De kommersiella skruvkorkarna kommer inte att tillverkas på 3D-skrivare, de blir pressformade. Men att använda 3D-tekniken i utvecklingsstadiet är ett vinnande koncept för Blue Ocean Closures.

– I vårt fall blir prototyperna ganska lika slutprodukten, både till utseende och känsla. Samarbetet med Circlab är en av flera viktiga pusselbitar som hjälpt oss bevisa att Värmland är en bra plats att etablera utveckling och produktion av fiberbaserade förslutningar.

Även andra aktörer i Värmland och Dalarna som främjar innovation och omställning har bidragit till att företaget etablerar sig just här. Organisationer som IUC Dalarna, Paper Province, Sting Bioeconomy, Region Värmland, Karlstads universitet, S&V och Business Värmland var viktiga stöd när Blue Ocean Closures byggde upp sitt koncept och sökte industriella finansiärer.

– Det finansiella etableringsstödet är givetvis en viktig del, men även kompetensen och infrastrukturen som finns här är avgörande. Exempelvis nätverket vi får genom Paper Province, Innovation Park där vi har vårt kontor, samt Circlab där vi handfast kan jobba med prototyping.

Expansiv fas

I dag är Blue Ocean Closures fem anställda men befinner sig i en expansiv fas och söker aktivt efter fler medarbetare. Just nu letar de bland annat efter en platschef som ska etablera den världsunika produktionsanläggningen för biobaserade, biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara skruvkorkar och lock.

Samarbetet med Circlab ser Lars som något långsiktigt och tror att det kommer fortsätta skapa värde tillsammans med varumärkesägare även i designen av kommersiella produkter.

– De flesta som vi pratar med är inte tekniker och då är det perfekt att kunna visualisera idéerna och få något i handen att titta att känna på. Det ser vi behov av även framåt, säger Lars Sandberg.

 

Image

Annica Åman

Kommunikationsansvarig

+46 (0)70-250 94 43

annica.aman@paperprovince.com