Skogskvinnor samskapade framtidens innovationer

Vad händer när ett tjugotal skogsintresserade kvinnor samlas för att generera idéer om hur branschen kan utvecklas och förnyas i framtiden? Det korta svaret är att magi uppstår.

Det blev glasklart när nätverken Paper Province, Skogskvinnorna i Värmland, Dryaderna i Halland, Grenverket i Blekinge, Skogskvinns i Småland, Skogskällingarna på Gotland och Spillkråkan samlades i slutet av augusti för att hitta nya samarbeten och samskapa kring innovation.

Maria Natonska

– Det är så mycket som händer när vi ses och sammanflätar olika kunskaper, utmaningar och perspektiv, säger Maria Natonska, projektledare på Paper Province, som höll en workshop om innovation.

– På bara två och en halv timme hann vi producera hundratals idéer och börja skissa på affärsmodeller för de mest lovade idéerna. Det var flera idéer som jag blev väldigt inspirerad av och gärna skulle vilja se på marknaden i framtiden. Genom varandras kompetenser tog vi oss ett steg längre i arbetet med att skapa en hållbar och jämställd industri.

Att träffas, samskapa, peppa och utmana varandras idéer tror Maria är en viktig förutsättning för att fler kvinnliga innovationer ska ta plats i samhälle. Likaså att riskkapital fördelas mer jämlikt mellan kvinnliga och manliga innovatörer i framtiden.

Nu ser Maria och alla vi andra på Paper Province fram emot att fortsätta nätverka och samarbeta för att säkerställa att kvinnorna har en betydande roll i framtidens skogsnäring.