Seelution gör unik fossilfri barriär från jordbruksrester

I Kroksvik, strax utanför Kristinehamn, har Seelution sin produktionsanläggning med böljande sädesfält in på knutarna. Seelution, ett av Paper Provinces nyaste medlemsföretag, har utvecklat en världsunik metod att tillverka fossilfria barriärer till förpackningar. ”Vi drar nytta av naturens egna fantastiska egenskaper”, säger vd Jerker Nilsson.

Skalax är namnet på Seelutions revolutionerande produkt. En produkt som kan ersätta oljebaserade skikt i förpackningar. Den är helt biobaserad, förnybar och tillverkad av jordbruksrester från de fyra sädesslagen.

– Vi utvinner Skalax från skalet på sädesslaget. Skalet finns där för att skydda mot väder och vind. På samma sätt används det i förpackningarnas barriärer för att skydda produkten inuti, säger Jerker Nilsson.

Barriärer används i exempelvis chipspåsar för att hålla ute fettet eller i kryddpåsar för att stänga inne aromer.

– Att kunna extrahera höljet på sädesslaget och göra en sådan här produkt är eftersträvansvärt. Vår produkt ersätter aluminium och fossilbaserat polymert material, säger produktionschef Kenneth Hägglund.

Konkurrerar inte med matproduktionen

Fördelarna med Skalax är många.

– Det tillverkas av sädesslag som växer i närområdet. Det finns andra sockerbaserade lösningar, men de konkurrerar med matproduktionen. Vi vill inte konkurrera med råvaror som man gör mat av. Och förpackningarna behöver inte separeras vid återvinningen utan kan gå i retur direkt till pappersbruken, säger Jerker.

Idag har de en produktion i liten skala. Men tanken är att förse hela Europa med ett antal tusen ton. Och så småningom världen. Marknaden är enorm om man tittar på hur mycket barriärmaterial som används i förpackningar. Och fabriken i Kristinehamn är den första i sitt slag i hela världen.

– Efterfrågan är stor, men vi har inte produktionskapaciteten än. Vi projekterar för en utbyggnad, säger Jerker.

Forskningsprojekt vid Chalmers

Forskning kring skalet, det så kallade xylanet, har pågått vid avdelningen för polymerer på Chalmers i femton år. Att det har barriäregenskaper har man vetat, men inte hur bra och inte heller hur man skulle applicera det på ett papper.

– Vi har tittat mycket på hur man ska kunna använda det industriellt hos papperstillverkarna och vilka råvaror som är mest ekonomiska att använda. Xylanet finns i alla skal, men det gäller ju att ta de som är lätta att processa och som finns i höga halter. Vi har tittat på allt från ärtor och risskal, men det är absolut våra fyra sädesslag som innehåller högst halter, har rätt typ av struktur på xylanet och som är mest kostnadseffektivt.

Strategiskt läge i Paper Provinceregionen

Seelution grundades i Göteborg i höstas då teknologin bakom Skalax blev tillgänglig att köpa. Ägarna är en grupp investerare med erfarenhet från pappersindustrin. I december förvärvade de Kristinehamnsföretaget EmuTec som ligger strategiskt bra för Seelutions verksamhet och med reaktorer och lagertankar på plats. På så sätt fick de även ett ytterligare ben att stå på; två olika produktionsområden, men med gemensam produktionsteknologi och många synergieffekter.

EmuTec grundades för femton år sedan och har drivits av Kenneth Hägglund och Sven Backlund. De tillverkar en vaxemulsion som används i tillverkningen av exempelvis paneler och gipsskivor. Vaxet täpper till kapillärerna och förhindrar vatteninträngning.

Samma teknologi och tankesätt

– Vi levererar till bland annat byggnadsindustrin och norska fiskeodlare som använder den för att skydda sina nät, säger Kenneth.

– Produktionskapaciteten på EmuTec är fantastisk och produkterna hör ihop med vår vision. De har samma teknologi och tankesätt, säger Jerker.

Idag består Seelution av sju personer, varav en är precis nyanställd – och fler lär de bli.  Det kommer krävas mer folk när de har byggt ut.

– Om två år räknar vi med att ha full produktion här. Det är så spännande, säger Jerker och Kenneth.