Så mycket mikroplast får vi i oss – som att äta ett kreditkort i veckan

Människan får i sig ca 5 gram mikroplaster i veckan. Det motsvarar ett kreditkort – varje vecka! Mikroplaster får vi i oss genom genom bland annat dricksvatten och livsmedel, enligt WWF.

Nya rön visar att vi får i oss mikroplast motsvarande ett kreditkort på 5 gram i veckan. Siffrorna utgör ett globalt snitt som presenteras i studien ”No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People” som gjorts av forskare på University of Newcastle i Australien på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Dricksvatten är en av de största källorna, men vi får även i oss plast genom livsmedel som salt, öl och skaldjur. Läs hela artikeln här >

20-30 procent av plasten samlas in

Globala åtgärder är brådskande och nödvändiga för att hantera plastkrisen, säger Världsnaturfonden WWF i sin artikel. Plast i haven beräknas nå 300 miljoner ton år 2030, vilket motsvarar nästan 26 000 halvlitersflaskor för varje kvadratkilometer hav. Cirka 20 procent av den globala plasten samlas in för återvinning – medan genomsnittssiffran för Europa är cirka 30 procent.

Skogen är en del av lösningen

Många måste samarbeta för att hindra uppkomst och spridning av plast i miljöer där den inte hör hemma. Den skogliga bioekonomin är en av pusselbitarna som bidrar till att lösa problemen.

Paper Province försöker göra skillnad bland annat genom att främja utvecklingen av fiberbaserade material som kan ersätta miljöskadlig plast. Material som kan brytas ner i naturen, återvinnas eller återanvändas. Det görs genom olika projekt och initiativ ihop med näringsliv, kommuner och regioner, lärosäten och medborgare. Idag har vi till exempel utbildningen BioLyftet på besök, för att lära våra värmländska företag hur man kan gå över till biobaserade och återvunna material.