Regeringen tillsätter utredning för att främja ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk

Regeringen meddelar att en särskild utredare ska göra en översyn av den nationella skogspolitiken för att utveckla en framtida ändamålsenlig skogspolitik som främjar ett långsiktigt hållbart svenskt skogsbruk och en växande bioekonomi. Det meddelade Regeringen i ett pressmeddelande 7 februari.

– Skogen och svenskt skogsbruk är en strategisk resurs för både klimatet och svensk konkurrenskraft. En hållbar skogspolitik måste samtidigt kunna förena konkurrenskraftiga ekonomiska villkor med en god miljöhänsyn. Regeringen tar därför nu ett viktigt steg för att utveckla en framtida ändamålsenlig skogspolitik, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i pressmeddelandet.

En särskild utredare ska genomföra en översyn av den nationella skogspolitiken, inklusive policyutvecklingen inom EU, samt överväga åtgärder för ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk som stärker näringsfriheten och investeringsviljan. I uppdraget ingår också att ge förslag för en effektiv, enkel och väl fungerande tillsyn av skogsbruket och ett effektivare miljömålsarbete i skogen.

– Tillräcklig tillgång till biomassa är helt nödvändigt för att vi ska kunna förverkliga ett skifte bort från fossila råvaror. Regeringen bedömer därför att ett aktivt skogsbruk med hög tillväxt och användning av produkter från förnybar råvara ger högsta långsiktiga klimatnytta, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– En viktig utgångspunkt för utredningens arbete är att stärka det svenska EU-arbetet inom skogsområdet. Ju konkretare och tidigare man är med sina synpunkter, desto större är möjligheten att få genomslag i lagstiftning. Det är en viktig erfarenhet från det svenska ordförandeskapet som vi tar med oss. Sverige ska vara en aktiv, engagerad och pådrivande medlem i EU – före, under och nu efter ordförandeskapet, säger EU-minister Jessika Roswall.

Syftet är att utveckla en ändamålsenlig skogspolitik som främjar ett långsiktigt hållbart konkurrenskraftigt skogsbruk, ökad skoglig tillväxt och en långsiktigt ökad tillgång till hållbar skoglig biomassa för att fullt ut kunna bidra till klimatomställningen samt jobb och tillväxt i hela landet.

Till särskild utredare har regeringen utsett professor emeritus Göran Örlander. Göran Örlander har under en lång karriär i skogssektorn varit aktiv inom såväl forskningen som i myndighetsvärlden och i det praktiska skogsbruket.

Bioekonomiutredning

I december 2023 var Peter Kullgren i Karlstad för att ta emot en ny utredning och ett förslag på en nationell strategi för bioekonomi, ett område som Region Värmland har prioriterat i arbetet för en stark regional utveckling och som involverar Paper Province.

Landsbygdsministern tog emot utredningen vid en pressträff hos Paper Province i Karlstad 1 december. Utredarens uppdrag har bland annat varit att ta fram en strategi för en svensk bioekonomi som ska växa och vara både hållbar och konkurrenskraftig.

Läs mer om det här: Värmländsk bioekonomi i centrum när ministern tog emot utredning >