PulPac och Blue Ocean Closures får Paper Province Award 2023

2023 års vinnare av Paper Province Award är inte bara ett utan två företag. Vi säger grattis till Blue Ocean Closures och PulPac, som får dela på priset för sina innovativa sätt att skapa förpackningslösningar genom torrformning som metod.

– Båda företagen har nått fantastiska framgångar och har stort driv i att ta en nygammal teknologi och göra något riktigt bra och innovativt av den, säger Anna Jonhed från Stora Enso som är med i juryn.

Teknologin som Anna Jonhed refererar till kallas torrformning och är något som båda vinnarna har tagit fasta på i sin produktutveckling, där de även har gemensamt att de strävar efter att minska mängden plast i förpackningar.

PulPac har fokus på att utveckla en teknik för att tillverka fiberbaserade förpackningar och engångsprodukter som kan ersätta plast. Några exempel på produkter som PulPac kan göra med sin teknik är lock, bestick, brickor och flaskor. Blue Ocean Closures har fokus på att utveckla och tillverka skruvkorkar och andra avancerade återförslutbara förpackningslösningar. Ambitionen är att de fiberbaserade förslutningarna ska vara biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara som papper.

– Här har vi två lysande exempel på hur pappersbranschen ständigt jobbar med att hitta nya, smarta och effektiva sätt att använda fibrer på. Dessutom på ett sätt som spar vatten, energi, tid och kostnader, fortsätter Anna Jonhed.

Förebilder inom hållbar utveckling

Vinnarna tillkännagavs 29 november på Paper Province branschevent Connected by roots. I sin motivering lyfte juryn bland annat fram att vinnarna är förebilder för andra innovatörer som har idéer om tjänster och produkter som kan bidra till cirkulär bioekonomi och en hållbarare värld.

– Vi är jätteglada att få dela Paper Province Award med PulPac. Att vi blir uppmärksammade och firade av våra branschkollegor på hemmaplan ser vi som ett fint erkännande, säger Lars Sandberg som är vd på Blue Ocean Closures.

– Även vi är väldigt glada och tacksamma för att vårt arbete uppmärksammas. Vårt mål är att ersätta onödig engångsplast med högpresterande, hållbara och ansvarsfullt producerade fiberbaserade förpackningar, säger PulPacs verksamhetschef Kristian Ward.

Om Paper Province Award

Syftet med priset är att uppmärksamma innovation, utveckling och kommersialisering av nya tjänster eller produkter som är relevanta för den skogsbaserade bioekonomin och för Paper Province medlemmar, och som därmed främjar tillväxt och företagande.
Kandidater till priset tas fram av en nomineringskommitté som består av fem personer som representerar näringsliv och akademi. Paper Province Award har delats ut årligen sedan 2018 och tidigare vinnare är:

2022: Maria Sandberg, Karlstads universitet
2021: Lars Atterfors, Atterfors Consulting/CC100
2020: UMV Coating Systems
2019: Lars Järnström, Karlstads universitet
2018: Christer Gustavsson, BioShare

Motiveringen i sin helhet

Årets paper Province Award handlar om att ta en nygammal teknologi och göra något riktigt bra av den!

Inom pappersbranschen jobbar man ständigt med att hitta smarta, innovativa och effektiva sätt att använda fibrer för att kunna förpacka produkter så att de kommer säkert fram från produktion, via konvertering och försäljning till slutkund.

Att industrin använder mycket vatten är känt, men det finns teknologier som jobbar med att forma fibrer i torrt tillstånd. Torrformning sänker kostnaderna, använder mindre energi, är en snabb process och ett hållbart alternativ till att ersätta plast. Två start-ups som kommit långt inom detta område får dela på årets Paper Province Award: Värmländska Blue Ocean Closures samt Göteborgsbaserade Pulpac.

Motivering Pulpac (Linus Larsson): Linus har under årtionden dedikerat sitt liv och sin kompetens till att främja hållbara och cirkulära lösningar inom skogsbaserad bioekonomi. Med torrformning har Linus visat att hållbara material kan vara lika praktiska och kostnadseffektiva som de är miljövänliga. Genom grundandet av PulPac AB har Linus gått i spetsen för att kommersialisera sin innovation och främja användningen av skogsbaserade material som en cirkulär resurs. Genom hans ledarskap har företaget vuxit och påverkat branschen genom att erbjuda skalbara lösningar för en rad olika tillämpningar, från livsmedelsförpackningar till elektronik.

Motivering Blue Ocean Closures (Lars Sandberg): Lars Sandberg har under hela sitt liv jobbat med innovationer med ett sällan skådat driv. Genom starten av Blue Ocean Closures tar man en teknologi och erbjuder en produkt som är enkel att förstå för oss vanliga konsumenter och kan på ett tydligt sätt bidra till nya hållbara förslutningar. Med skogen som råvara med ambitionen att minska den överdrivna mängden plast genom att ersätta plastskruvkapslar och andra avancerade återförslutningsbara förpacknings-lösningar tar man ett stort steg mot att minska plast i naturen och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Helt enkelt värdiga vinnare och bra förebilder för andra innovatörer som har idéer om tjänster och produkter som kan bidra till cirkulär bioekonomi, en hållbar värld samt tillväxt i regionen.