Paper Province stöttar omställningen av tunga godstransporter – lämnar elektrifieringslöfte

Paper Province ska verka för en ökad takt när det kommer till minskningen av fossila utsläpp från den tunga godstrafiken. Det är budskapet när vi ställer oss bakom det värmländska elektrifieringslöftet.

Idag står transportsektorn för nästan en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Samtidigt lämnar tre fjärdedelar av det gods som transporteras inrikes med lastbil aldrig det län där transporten startar. 

För att minska utsläppen från regionala godstransporter har Regeringen tillsatt Elektrifieringskommissionen som nu presenterar regionala elektrifieringslöften för att öka takten i omställningen till fossilfria, tunga transporter.

Gemensam ansats

För att kunna ställa om behöver infrastrukturen för laddning och tankning av fossilfria fordon byggas ut. Tunga vägtransporter är av stor betydelse för såväl skogsnäringen som för länets stora industrisektor inom skog, stål och tillverkning. Flera av dem är medlemmar i Paper Province och att omställningen till fossilfria godstransporter nu får en skjuts i rätt riktning är välkommet.

– Tillsammans med våra medlemsföretag arbetar vi för ett fossilfritt samhälle. I en bransch som har ett stort behov av transporter är nya fossilfria alternativ en viktig del för att vi ska klara av den gröna omställningen. Att så många aktörer nu går samman kring den här frågan i regionen visar på kraft och en inställning av att förändring skapar vi bäst tillsammans, säger Sandra Sundbäck, vd Paper Province.

Regionalt klimatmål

Värmland ska vara klimatneutralt år 2030 och ökad elektrifiering av de regionala godstransporterna kommer att vara en viktig del i arbetet för att nå klimatmålen. För Värmlands del innebär elektrifieringslöftet en gemensam ansats från regionala aktörer för att öka takten i omställningen. Och uppslutningen har varit stor.

– Styrkan i vårt löfte är att vi har fått med oss hela aktörskedjan. Från branschorganisationer, forskningsinstitut och universitetet till energibolag, nätbolag och bolag som jobbar med tankstationer. Även fraktbolag, fordonsåterförsäljare och dessutom upphandlare av transporttjänster är med i löftet, säger Maria Jepson, handläggare på Länsstyrelsen i Värmland.

Inhämta information och sprida kunskap

För Paper Province del handlar löftet om att följa utvecklingen nationellt och regionalt samt systematiskt arbeta med kunskapsinhämtning, informationsspridning och nätverkande för att bidra till att öka takten i omställningen av tunga transporter via elektrifiering och vätgas.

Magnus Persson, Paper Province.

Magnus Persson är innovationsrådgivare och projektledare på Paper Province.

– Vi avser att samla aktörer bland våra 120 medlemmar kring att etablera en regional elektrifieringspilot. Det här är en stor transformation som vi behöver göra tillsammans, säger Magnus Persson som är innovationsrådgivare och projektledare på Paper Province.

Närmre en miljard kronor fördelas i stöd

Elektrifieringslöftena är första steget i kraftsamlingen och till hösten är det dags för nästa steg; elektrifieringspiloterna. Det är medel som utlyses av Energimyndigheten under andra halvan av 2021. 

Aktörer från hela Sverige kan då söka medel för att etablera snabbladdare och vätgastankstationer för tunga fordon. 

– Drygt en miljard kronor kommer fördelas mellan aktörer som vill bygga ut infrastrukturen för tunga elfordon. Här spelar Värmland en viktig roll som länk i stråket mellan Stockholm och Oslo. Det är viktigt att regionala aktörer som vill söka medlen nu förbereder sig inför utlysningen, säger Maria Jepson, handläggare på Länsstyrelsen i Värmland.

Elektrifieringslöftet är en gemensam ansats från värmländska aktörer för att öka takten i omställningen till fossilfria transporter. Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Karlstads universitet, RISE, Paper Province, IUC Stål & Verkstad, Handelskammaren Värmland, Karlstads Energi, Karlstads El & Stadsnät, Ellevio, OK Värmland, REH2, VSV Frakt & Unite Logistics, LBC Frakt, KEWAB, Wiréns Åkeri, Mejeritransporter, Värmlands Motor, Lecab, Stora Enso Skog samt BillerudKorsnäs avser att gemensamt verka för att skapa förutsättningar för en elektrifiering av tunga vägtransporter i regionen. 

Vi ser gärna att flera aktörer ansluter sig som deltagare i denna process. 

Läs mer på Regeringens webbplats.

Eller hos Länsstyrelsen i Värmland.