Paper Province stöttar forskning om korslimmat trä

Forskaren Johan Vessby på Karlstads universitet har blivit beviljad pengar av Paper Province för att undersöka användningsområden för restprodukter av korslimmat trä i syfte att utveckla det industriella träbyggandet.

I Sverige har vi god tillgång till träråvara och lång erfarenhet av träbyggnation. Att bygga i trä har många miljöfördelar. Det är ett förnybart och miljövänligt material som binder koldioxid och intresset från kommuner och privata aktörer växer. Idag byggs exempelvis många offentliga byggnader i Värmland i trä, såsom skolor och sportarenor. Korslimmat trä, så kallat KL-trä, är ett exempel på ett byggmaterial som växer sig allt populärare i byggbranschen tack vare sina miljöfördelar, lätta vikt och starka hållfasthet. Men trots fördelarna finns det även utmaningar i samband med att moderna träkonstruktioner byggs allt högre.

Oavsett om man bygger en skyskrapa i betong eller ett högt trähus finns risken att huset kan ”sätta sig” med tiden, alltså röra sig neråt, på grund av jordens gravitationskraft.

Klarar av fyra gånger så hög belastning

En som försökt hitta lösningar på det här problemet är Johan Vessby, forskare vid Byggteknik på Karlstads universitet. Tillsammans med en forskargrupp arbetar han med att utveckla brädor framsågade från restprodukter av KL-skivor för att på olika sätt minska sättningar i stora och höga träbyggnader. Restprodukterna uppstår exempelvis när man skär ut fönster och dörrar vid produktionen av KL-skivor.

Genom att tillvarata dessa restprodukter löser man samtidigt ett annat problem. Det överblivna KL-trät kan sågas till brädor som har väldigt bra egenskaper tack vare sina korslagda brädor med både stående och liggande träfibrer. Något som gör att en bräda gjord av en KL-skiva klarar av fyra gånger så hög belastning som en vanlig träbräda vad gäller tryck vinkelrätt fiberriktningen. Detta är ett viktigt steg mot att i framtiden kunna bygga upp till tio våningar med vanlig träregelstomme, utan att byggnaden riskerar problematiska ”sättningar”.

En bräda gjord av en KL-skiva klarar av fyra gånger så hög belastning som en vanlig träbräda.

Beviljad pengar av Paper Province

Johan Vessbys team har blivit beviljade 360 000 kronor av Paper Province för att under ett halvår undersöka fler användningsområden för restprodukter av korslimmat trä, till annat än bara syllar. Projektet genomförs av Johan Vessby som är projektledare, tekniska specialisten Mikael Perstorper, projektassistent Emil Lockner och ytterligare kollegor. Forskningspengarna är viktiga för att göra det möjligt att hitta nya innovativa produkter för att utveckla byggandet och är ett led i att utveckla branschen för att kunna bygga mer avancerat.

– Forskningen är avsedd för att förbättra och vidareutveckla det träbyggande vi har tagit fram idag, med målsättningen att bygga mer miljösmart framöver. Stödet från Paper Province och regionen spelar en viktig roll för att jobba vidare med denna typen av utveckling, men det är också viktigt att producerande företag finns med inom projekten. Det här är ett led i att utveckla och tillvarata trämaterialet på bästa sätt, säger Johan Vessby.

Stor satsning på träforskning

Karlstads universitet jobbar aktivt med att utveckla sin träforskning och gruppen har tillsammans med samarbetspartner under det senaste året fått anslag från olika finansiärer på omkring SEK 13 miljoner för att utveckla träbyggnation. Universitetet har ett nära samarbete med bland andra Moelven Byggmodul, Derome, Hilmer Andersson och Stora Enso. Paper Province kommer in som en viktig finansiär men är också förmedlare av kontakter inom branschen.

Johan Vessbys team har blivit beviljade pengar av Paper Province för att undersöka fler användningsområden för restprodukter av korslimmat trä.