Paper Province signerar samarbetsavtal med Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster

Paper Province har idag signerat ett samarbetsavtal med de två norska klustren Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster. Signeringen innebär ett avtal om samarbete över gränsen kring frågor som rör skogsbranschen, industriell träbyggnation och innovationer från skogen.

Jan Christian Vestre, Norges näringsminister, Berit Sanness, klyngeleder Norwegian Wood Cluster, Sandra Sundbäck, vd Paper Province, Kjersti Kinderås, klyngeleder WoodWorks! Cluster och Anna Hallberg, Sveriges utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Paper Province deltar i den rekordstora norsk-svenska näringslivsdelegationen som just nu befinner sig i Sverige och som bland annat sätter extra fokus på träfiberbaserade innovationer. Näringslivsdelegationen sker i samband med ett officiellt statsbesök från Norge och samarbetsavtalet mellan de tre klustren signerades under tisdagen framför delegationen, de svenska och norska näringsministrarna, Sveriges utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, Sveriges Kronprinsesspar samt Norges Kronprinspar.

– Det signalerar att de här frågorna står högt på agendan och att viljan att samarbeta framåt kring omställningen är viktig och bör prioriteras, säger Sandra Sundbäck, vd Paper Province.

“Gör oss starkare och mer relevanta”

Avtalet som signeras innebär att parterna samlas kring gemensamma visioner och och samarbete som ska bidra till hållbara lösningar kring användandet av trä, innovationer från skogen och inom de träbaserade, industriella och hållbara lösningarna för byggbranschen. 

– Det här avtalet känns jätteviktigt för att kunna driva på omställningen ännu mer. För våra medlemmar betyder det här att vi som kluster kan erbjuda en större kontaktyta och ett starkare samarbete med våra norska kollegor. Vi har redan idag ett väletablerat samarbete över gränsen men det här innebär att vi nu tar nästa steg som gör oss både starkare och mer relevanta, säger Sandra Sundbäck.

Att Sverige och Norge samarbetar kring omställningen är en viktig del i arbetet framåt.

-Det här är en viktig milstolpe för oss. Vi i Norge löser inte den gröna omställningen själva. Tillsammans med svenskarna är vi däremot världens tolfte största ekonomi, då öppnar nya, internationella möjligheter upp sig, säger Kjersti Kinderås, klyngeleder i WoodWorks! Cluster. 

Paper Province värmländska bas är även strategiskt viktig för samarbetet över gränsen.

– Det svenska samarbetet är väldigt viktigt för oss. Det är Norges viktigaste handelspartner och tillsammans kan vi få till så mycket mer än vad vi kan var för sig. Genom delad kunskapsutveckling, kompetensförsörjning, information och samarrangemang är jag övertygad om att våra två länder tillsammans kan göra skillnad internationellt, säger Berit Sanness, klyngeleder i Norwegian Wood Cluster. 

Sverige och Norge vill samarbeta mer kring omställningen

I samband med besöket görs ett gemensamt uttalande av Sveriges utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg, Sveriges näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och Norges näringsminister Jan Christian Vestre. Uttalandet betonar avsikten att stärka det svensk-norska handels- och näringslivssamarbetet, med särskilt fokus på den gröna omställningen.

– Viljan att stärka Sverige och Norges bilaterala samarbete inom handel och den gröna omställningen är ett viktigt besked. Inte minst för att skapa långsiktiga och trygga förutsättningar för näringslivet i våra gränsregioner. Men också för att kunna locka fler utländska investeringar till våra båda länder, säger utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg.

Avtalets parter

Avtalet signerades av Sandra Sundbäck, vd Paper Province, Berit Sanness, klyngeleder Norwegian Wood Cluster och Kjersti Kinderås, klyngeleder WoodWorks! Cluster.

WoodWorks! Cluster är ett komplett skogs- och träbaserat företagskluster med sin bas i Mellannorge. Läs mer om WoodWorks! Cluster här >

Norwegian Wood Cluster är ett utökat samarbete inom värdekedjan skog, industri och bygg som har ambitionen att  utvecklas till ett internationellt ledande företagskluster för industriellt hållbart träbyggande. Läs mer om Norwegian Wood Cluster här >

Paper Province är ett världsledande, svenskt företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Vi ägs och drivs av våra drygt 120 medlemsföretag. Läs mer om Paper Province här >