Workshop: Det digitala Värmland – hur kan det se ut?
Datum: 26/1

Workshop: Det digitala Värmland – hur kan det se ut?

Hjälp oss att rusta Värmland inför framtidens utbredda digitalisering. Vilka behov och möjligheter finns? Hur kan vi stötta digitaliseringen för att främja företag, organisationer, föreningar och skolor? Tillsammans med dig och ditt företag/organisation vill vi diskutera fram en handlings och investeringsplan som möter era och regionens digitaliseringsbehov.

För många företag och organisationer är digitalisering avgörande för framtida överlevnad, samtidigt står många inför utmaningarna som kommer med digitaliseringen. Den digitala tekniken är helt klart ett viktigt verktyg, både för konkurrenskraft och för en hållbar regional och global utveckling. Den har blivit en naturlig del av samhällsutvecklingen och för att hålla oss i framkant behöver vi en plan.

För att kunna kartlägga det digitala behovet och ta fram en strategi, handlings‐ och investeringsplan behöver vi kraftsamla. Vårt perspektiv räcker inte, vi behöver även ditt.

Karlstads universitet, Paper Province och Region Värmland bjuder in dig för att, tillsammans med oss och andra aktörer i Värmland, utveckla en vision, en färdplan och ge förslag till investeringar för en ökad digitalisering för lönsamhet och konkurrenskraft.

NÄR: 26 januari 2021 kl. 09.00 − 14.30
VAR: Digitalt via Zoom
ANMÄLAN: Gör här senast 20 januari. Din anmälan administreras av Karlstads universitet

 

Image

Per Myhrén

Project Manager

+46 (0)70 214 08 36

per.myhren@paperprovince.com