Webbinarium: Kan skogsindustrins restströmmar bidra till ett grönare stål?
Datum: 3/2

Webbinarium: Kan skogsindustrins restströmmar bidra till ett grönare stål?

Välkommen till ett digitalt seminarium som utforskar om industriell symbios kan vara en framkomlig väg att göra sågverkens biprodukter till en värdefull resurs i stål- och metallindustrins omställning till fossilfria produkter. Seminariet anordnas av Innovatum inom projektet Bioeconomy Regions in Scandinavia.

Seminariet presenterar marknadens efterfrågan på grönt stål och stålindustrins planering för omställning. Vi tar också upp kommersiella tekniker som kan användas för industriell produktion av biokol.

Det sker nu en snabb omställning av stål- och metallindustrin där marknaden efterfrågar gröna produkter vilket bidrar till att fossila insatsvaror ersätts av både vätgas och biobaserade alternativ som biokol och biogas. I Norge uppskattas enbart metallindustrins årliga behov av biokol till ungefär 400 000 ton och i Sverige uppskattar Energiforsk stålindustrins totala energibehov till 5 TWh skogsråvara.

Frågan är hur skogs- och träindustrin kan skapa hållbara leverantörskedjor genom stabila leveranser av biprodukter. Detta skulle kunna ge både stabila priser och förutsägbar efterfrågan på årsbasis.

NÄR: 3 februari klockan 9.00 – 10.30
VAR: Online. Klicka här för att ansluta till seminariet
ANMÄLAN: Görs här här

Program:

09.00 Inledning
Thomas Bajer – IUC Dalarna

09.10 Stålindustrins behov av bioenergi
Nicklas Tarantino – Sustainable Steel Region

09.30 Pyrolys i befintliga pannsystem
Christer Gustavsson – Bioshare

09.50 Biokol för metallindustrin, industrisatsning
Cecilie Jonassen – VOW Greenmetals AS

10.10 Frågor, Diskussioner och Reflektion

10.25 Avslut