Utbildning schyst rekrytering
Datum: 19/9

Utbildning schyst rekrytering

Hur gör du en schyst och diskrimineringsfri rekrytering? Vad behöver du ta hänsyn till och vilka delar behöver ingå? Detta och mycket mer kommer vi prata om under utbildningen i schyst rekrytering 19 september.

Gå direkt till anmälan. Sista anmälningsdag är 15 september.

Det är positivt och spännande, men det kan också ta tid och kraft att hitta rätt kompetens. Genom att genomföra en rättvis rekryteringsprocess lockar du fler kvalificerade kandidater att söka den lediga tjänsten. En rättvis och transparent rekrytering främjar mångfald, jämställdhet och skapar en positiv arbetsmiljö där alla har lika möjligheter att lyckas och bidra till organisationens framgång.

Under året kommer vi, Region Värmland, Paper Province, IUC/Stål & Verkstad och Compare, erbjuda utbildning i hur en jämställd rekryteringsprocess kan se ut. Utbildningen kommer att ge dig smarta och värdefulla tips på hur din rekryteringsprocess kan bli mer inkluderande och jämställd. Du kommer att få jobba med olika fiktiva företag och tillsammans med andra deltagare öva på att bland annat skriva en inkluderade kravprofil och annons.

Utbildningen kommer att hållas av Lena Witting, HR-konsult på Region Värmland och Louise Torevik, projektledare inom kompetensförsörjning och social hållbarhet på näringslivsklustret IUC/Stål & Verkstad. Lena och Louise kommer guida igenom olika övningar kopplade till delarna i rekryteringsprocessen för att medvetandegöra och kanske utmana deltagarna. Hur ser organisationen ut och vilka behov finns framåt? Speglar personalen de kunder företaget eller organisationen har? Syns annonserna i rätt forum och vad är rätt forum för målgruppen? Detta är några av de frågor som kommer att diskuteras.

Kostnadsfri utbildning

Utbildningen erbjuds vid två tillfällen:

  • 16/5 13.00-16.30 Karlstad Innovation Park (sista anmälningsdag 12/5)
  • 19/9 13.00-16.30 Regionens Hus (sista anmälningsdag 15/9)

 

Anmälan görs här!

Utbildningstillfällena är möjliga tack vare satsningen Attraktionskraft Värmland. För att utbildningen ska bli av krävs minst 6 anmälda.